Driftsfinansiering

Alle produkter Se video - Hvordan finansiere den daglige driften? Alle produkter

Landbrukskreditt

Driftskreditt for næringsdrivende innen jord- og skogbruk

Kreditten skal dekke likviditetsbehovet når de løpende inntekter er små i forhold til de løpende utgifter.

Factoring

Factoring frigjør midler og øker kontrollen

Med Factoring-avtale slipper du å vente på oppgjør fra kundene, du får det fra oss.

Kassekreditt

Finansierer bedriftens kortsiktige omløpsmidler

En fleksibel finansieringsform som egner seg for alle typer næringsdrivende, offentlige etater, bedrifter, større organisasjoner og foreninger.

Se video - Hvordan finansiere den daglige driften?