Bli venn med kontantstrømmen

LM - Theme Running my business - Julia - 935x250

Hver dag påvirkes ditt foretakets økonomi av store og små hendelser. Her får du gode råd og tips som hjelper deg å drifte mer effektivt, uansett hva som skjer i verden. Hos oss får du rådgivning og tjenester innen alt fra fakturering til risiko- og likviditetsstyring. Våre rådgivere forstår din virksomhet og kan hjelpe deg med dine unike behov i hvert trinn av bedriftens livssyklus. 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med kontantstrømmen?

Ønsker du rådgivning knyttet til din bedrifts behov kan du kontakte rådgiveren din. Du kan også kontakte oss via chat eller fylle ut kontaktskjemaet, så vil en rådgiver kontakte deg.

Mann som sjekker klokka 

Problemer med kontantstrømmen? ›

Få flyt på økonomien

Har foretaket problemer med å få inn penger, kan det bli utfordrende å betale regninger til leverandører og andre, utbetale lønn og selv et lite kreditlån kan bli en stor økonomisk byrde.

Tiltak for å forbedre kontantstrømmen >

Pensjonsavtaler fra arbeidsgiver 

Optimaliser virksomheten med budsjetter og kontantbeholdning ›

Planlegg for

fremtiden

Det kan være lønnsomt å regelmessig se over foretakets budsjetter og sette av en kontantbeholdning i tilfelle noe skulle skje. Det øker foretakets sjanser for å lykkes. 

Budsjetter et viktig verktøy i økonomistyringen >

Hvordan vi kan hjelpe

Finn de løsningene du trenger for å løfte bedriften. Vi tilbyr et bredt utvalg produkter og tjenester. 

Her er eksempler på noen av våre tjenester:

  • Med factoring får du raskere oppgjør. 
  • Leasing, i stedet for å eie, kan forbedre likviditeten. 
  • E-faktura gjør det enklere for begge parter.
  • Gjør innkjøp med firmakort. Det sparer tid og gir bedre kontroll. 
  • Få en kassekreditt som hjelper til å håndtere midlertidige underskudd og lavsesong. 
  • Hvordan plassere overskuddslikviditet best mulig med tanke på ønsket risiko og avkastning. Kontakt oss for mer informasjon.
  • Reduser risikoen ved valutasvingningerÅpnes i nytt vindu.
  • En utenlandsk bankgaranti kan redusere motpartsrisiko. 
  • Remburser fungerer som en oppgjørsgaranti og kan sikre din eksport-/importvirksomhet. 
  • Valutakonto forenkler faste internasjonale transaksjoner.