Bli venn med kontantstrømmen

A man holding a wooden box - 935x250

Liquidity Management flow - NO - 158x158Er det vanskelig å få inn- og utbetalinger til å balansere? Slik behøver det ikke være. Alle bekymringer om å få inn utestående i tide til å dekke egne regninger, kan enkelt håndteres. Vi har ekspertisen og verktøyene som kan hjelpe til med likviditetsstyringen, så kan du fokusere på andre viktige områder for virksomheten.

Sjekk kontantstrømmen

Få flyt på økonomien Hvordan vi kan hjelpe Få flyt på økonomien

Få flyt på økonomien

God oversikt over bedriftens kontantstrøm gjør det enklere å se hvor det er rom for forbedring En raskere prosess gjør kontantstrømmen, og virksomheten, mer robust.

 Pictogram showing a scale 

Råd og tips

Penger ut

 • Sammenlikne leverandørenes priser og vilkår jevnlig. Hvis du finner ut at en av dine pålitelige leverandører gir deg dårligere vilkår enn du ville fått hos en annen, bør du reforhandle vilkårene. Men husk at solide relasjoner er verdifulle, så hvis det er mulig å forhandle frem bedre vilkår hos en eksisterende leverandør du kan stole på, er det kanskje bedre enn å ta sjansen på en ny.
 • Betal regningene dine så sent som mulig, men aldri for sent! Eller spør leverandørene dine om å gi deg rabatt for raskere betalinger. Det gir optimale kontantstrømmer for begge parter.
 • Om mulig bør du redusere antall leverandører. Velg leverandører der du som større kunde får rabatter eller andre fordeler.

Penger inn

 • Finn ut hvilke betalingsbetingelser konkurrentene dine opererer med og om de tilsvarer betingelsene til virksomheten din.
 • Vurder å redusere betalingsfristen for å motta oppgjør raskere. Tilby rabatter til kunder som betaler raskere enn de må.
 • Akseptér kort- og mobilbetalinger og få betalt med det samme.
 • Sjekk kundens troverdighet før du aksepterer en ordre.
 • Send klare og informative fakturaer for å unngå sene betalinger.

Å motta et stort beløp fra et salg er et høydepunkt for alle bedriftseiere, men ved å optimalisere kontantstrømmen sikrer du at du får mest mulig ut av pengene som kommer inn. Bruker du tid på å optimalisere kontantstrømmen, styrker du virksomheten og forbereder den på fremtidig vekst.

Hvordan vi kan hjelpe

Hvordan vi kan hjelpe

 • Med factoring får du raskere oppgjør. 
 • Leasing, i stedet for å eie, kan forbedre likviditeten. 
 • E-faktura gjør det enklere for begge parter.
 • Gjør innkjøp med firmakort. Det sparer tid og gir bedre kontroll. 

Planlegging betyr alt

Alt begynner med en plan Tjenester som kan være til hjelp Alt begynner med en plan

Alt begynner med en plan

Hvilke drømmer og ambisjoner har du for virksomheten din? Noen bedriftseiere står på startstreken og ser frem til å få en stabil og lønnsom virksomhet. Andre har vært i virksomhet mye lenger og håper å kunne ansette flere medarbeidere, kjøpe bedre utstyr eller flytte til større lokaler. Et fremtidig mål kan også være å utvide til andre land. Hvis du planlegger fremtiden, øker sannsynligheten for at du vil lykkes med å virkeliggjøre drømmene dine.

Alle virksomheter går i faser, og med en god forståelse av fasene i virksomheten din kan du ta smartere beslutninger. Du kan handle på riktig tidspunkt hvis du trenger å investere for fremtiden eller driver en virksomhet med sesongmessige svingninger og må sørge for likviditet i lavsesongen.

Med prognoser får du et godt verktøy. Her er noen tips for å komme i gang:

Pictogram 1 - 164x96 - new

Sørg for at de grunnleggende tingene er på plass

 • Fastsett fremtidige forretningsmål. Foreta en prioritering hvis du har mer enn ett.
 • Sett en realistisk tidsfrist for å nå målene. Det er bedre å sette en litt for lang enn en litt for kort tidsfrist. 
 • Begynn med å se på hvor du kan finne opplysningene du trenger til prognosene dine. Du bør for eksempel kartlegge sesongmessige svingninger i kontantstrømmen, du må gå gjennom bedriftens kontohistorikk, og du må få oversikt over hva som kommer inn på kontoen i nærmeste fremtid.
Pictogram 2 - 164x96 - new

Se tilbake

 • Historikk er en god indikator på fremtiden. Gå gjennom bevegelsene på bedriftens konto de siste 3–4 årene og forsøk å sortere tallene måned for måned for å få en god oversikt over hva som går inn og ut.
 • Hvis virksomheten har lansert nye produkter eller tjenester, bør du ta deg tid til å se på hvordan dette har påvirket kontantstrømmen.
 • Som eier av en ny virksomhet bør du finne ut hvor mye du har brukt på å starte den. Så kan målet være å få den likviditeten du trenger til å dekke kostnadene i startfasen.
Pictogram 3 - 164x96 - new

Planlegg fremover

 • Gå gjennom ordreboken og finn ut hvordan kontantstrømmen vil se ut fremover. 
 • Lag et estimat over fremtidige inntekter og utgifter og finn ut når det blir nødvendig å investere.
Pictogram 4 - 164x96 - new

Handlingsplan

 • Sett opp et budsjett som viser bedriftens likviditet fra måned til måned. Det vil være til hjelp hvis du trenger å bygge opp overskuddslikviditet til fremtidige investeringer. Budsjettet vil også vise deg når du kan risikere et likviditetsunderskudd og gi deg tid til å hindre det. 
 • Bruk alle opplysningene du har innhentet til å øve deg på å utarbeide prognoser for kontantstrømmen. Start med å lage en mest mulig riktig prognose for hva som vil komme inn, og hva som vil gå ut de neste par ukene. 
 • Sørg for å oppdatere jevnlig.
Tjenester som kan være til hjelp

Tjenester som kan være til hjelp

 • Få en kassekreditt som hjelper til å håndtere midlertidige underskudd og lavsesong. 
 • Med factoring kan du få betalt raskere.
 • Leasing, i stedet for å eie, kan forbedre likviditeten. 
 • Hvordan plassere overskuddslikviditet best mulig med tanke på ønsket risiko og avkastning. Kontakt oss for mer informasjon.

Risiko – en del av livet

Håndter risikoen La oss hjelpe Håndter risikoen

Håndter risikoen

Risk mapAll virksomhet innebærer risiko, som må håndteres best mulig. Det handler om å navigere. Eksempelvis kan handel med utlandet innebære risiko koblet til valutasvingninger, som igjen kan gi høyere kostnader eller lavere inntekter enn estimert.

En annen risiko kan være upålitelige leverandører, kunder som ikke betaler i tide (eller i det hele tatt), og landets økonomiske og politiske tilstand.

Man må forstå risikoen for å kunne håndtere den på best mulig vis.

For å komme igang:
 • Sjekk valutarisikoen med vår valutakalkulator!
 • Prøv vårt interaktive risikokart og få en oversikt over stadig skiftende risiko forbundet med internasjonal handel.
La oss hjelpe

La oss hjelpe

 • Reduser risikoen ved valutasvingninger.
 • En utenlandsk bankgaranti kan redusere motpartsrisiko. 
 • Remburser fungerer som en oppgjørsgaranti og kan sikre din eksport-/importvirksomhet. 
 • Valutakonto forenkler faste internasjonale transaksjoner.
 • Factoring kan redusere risikoen ved handel med både inn- og utland.