Nordea Techfleet

Vi har et produkt for leiefinansiering av IKT- og medisinsk utstyr som heter Nordea Techfleet. Nordea Techfleet er en enkel og fleksibel løsning der leiene kan gjøres både operasjonelle og finansielle i et regnskapsperspektiv.

Nordea Techfleet tilbys bedrifter med investeringer på over NOK 1 million.

Om leiefinansiering Mer fakta Priser Om leiefinansiering

Dine fordeler med Nordea Techfleet

  • Reduserer leiekostnadene og medfører lavere totalkostnad for investeringene.
  • Gir fleksibilitet rundt investeringer, reinvesteringer og teknologisk utvikling.
  • Har sertifisert sletting av alle data.
  • Er helt leverandøruavhengig, eksisterende leverandører kan fortsatt benyttes.
  • Gir full oversikt over utstyret via vårt webbaserte administrasjonssystem.
  • Grønn IT.
Mer fakta

Nordea Techfleet er mer enn bare en finansieringsløsning. Inkludert i leiebeløpet er det et webbasert utstyrsadministrasjonssystem, sertifisert sletting av alle data og avhending.

Vi resirkulerer/avhender utstyret i henhold til internasjonale standarder og direktiver, slik at både det sikkerhetsmessige og det miljømessige hensynet er dekket.

Fleksibelt

Nordea Techfleet er leverandøruavhengig slik at dere står fritt til å fortsette med eksisterende leverandører. Det medfører ingen endring i innkjøpsrutinene.
 
Teknologien utvikler seg kontinuerlig, og når det kommer ny teknologi på markedet kan dere levere eksisterende utstyr tilbake ved endt leieperiode og investere i nytt. Dersom dere ønsker kan dere også leie utstyret for en ny avtalt periode eller kjøpe det av oss. Dette betyr at dere får en økt fleksibilitet i forhold til investeringer, reinvesteringer og teknologisk utvikling.

Administrasjon av utstyr

Nordea Techfleet inneholder også en administrasjonsløsning på alt utstyret. Det medfører papirløs kontraktsadministrasjon og gir et komplett utstyrsregister med mulighet for blant annet rapportering og kostnadsallokering.

Priser

Priser oppgis på forespørsel - kontakt NF Techfleet telefon 900 35 146.