Leasing

Leasing gjør at du kan sikre din bedrift topp moderne utstyr til enhver tid, samtidig frigjør Leasing kapital i din bedrift som kan benyttes til andre formål. I praksis innebærer Leasing at banken kjøper og eier driftsmidlene etter dine spesifikasjoner. Leasing er en finansieringsform som passer godt ved anskaffelse av produksjonsutstyr, maskiner og IKT-utstyr.

Interessert i leasing?

Om Leasing Fakta om Leasing Priser Om Leasing

Bedriftens fordeler med Leasing

  • Inntil 100% finansieringOm leasing
  • Frigjør driftskapital
  • Forenkler bytte til nytt utstyr
  • Bedrer likviditeten og gir større økonomisk handlefrihet
  • Objektet utgjør normalt sikkerheten
  • Leien kan tilpasses bedriftens sesongmessige inntektssvingninger
Fakta om Leasing

Leasing gjør det enkelt å anskaffe de fleste drifts- og anleggsmidler til bruk i bransjer som transport, bygg- og anlegg, landbruk, kontor og data, industri og annen næringsvirksomhet.

Du får full bruksrett til utstyret mot å betale en månedsleie i en avtalt periode, normalt 3 - 7 år. Leiebeløpet utgiftsføres fortløpende og er fradragsberettiget i skatteregnskapet. Vi avskriver driftsmidlene.

Etter utløpt leieperiode kan du velge:
  • Å fortsette leieforholdet til lavere leie
  • Anmode om å få kjøpe utstyret til en fornuftig pris
  • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake
Priser

Pris er avhengig av avtale og oppgis på forespørsel.
Ta gjerne kontakt med oss i Nordea Finans på telefon 22 48 66 00.

Med virkning fra og med 1. februar 2013 er våre purregebyr oppjustert i følge kontraktsvilkår.
Purregebyr påløper kun ved oversittelse av forfallsfrister og vil bli lagt til på neste ordinære fakturering.

De nye gebyrene er:
1. purring: kr 100
2. purring – ‘siste varsel’: kr 200
3. purring – ‘inkassovarsel’: kr 300