Anleggsfinansiering

Wrapping art glass 

Ønske om en enklere hverdag?

Hvorfor eie når du kan leie

Les mer om Leasing
I fokus Alle produkter I fokus

Lån

Midler til prosjekter og investeringer

Nedbetalingslån brukes som regel til å finansiere prosjekter og investeringer som avskrives over en kortere eller lengre periode.

Leasing

Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål

Leasing er en utmerket finansieringsform ved anskaffelse av produksjonsutstyr, maskiner og IT-utstyr.

Lån til utstyr

Lånefinansiering av bedriftens utstyr

Inntil 100 % finansiering av kontor- og produksjonsutstyr, transportmidler, driftsløsøre og annet utstyr.

Alle produkter

Byggekreditt BM

Sikrer midler for oppføring av bygg

Byggekreditten skal dekke løpende kostnader under byggeperioden og lånet blir gitt som en kredittramme.

Equity Finance

Verdipapirfinansiering eller lån av aksjer

Forbeholdt profesjonelle investorer med behov for finansiering, strukturering og annen eksponering i verdipapirmarkedet.

Finansiering av næringseiendom

Langsiktig finansiering av forretnings-, industri-, og offentlige bygg

Vi tilbyr komplette finansløsninger inkl. garantier, cash management og andre tilknyttede produkter.

Leasing

Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål

Leasing er en utmerket finansieringsform ved anskaffelse av produksjonsutstyr, maskiner og IT-utstyr.

Lån

Midler til prosjekter og investeringer

Nedbetalingslån brukes som regel til å finansiere prosjekter og investeringer som avskrives over en kortere eller lengre periode.

Lån til IKT-utstyr

Fleksibel finansiering av medisinsk - og IKT-utstyr via Asset Master

Etter avtalt leieperiode kan bedriften velge å fortsette leieperioden, kjøpe utstyret eller levere det tilbake til oss.

Lån til utstyr

Lånefinansiering av bedriftens utstyr

Inntil 100 % finansiering av kontor- og produksjonsutstyr, transportmidler, driftsløsøre og annet utstyr.

Valutalån

Lån i annen valuta enn norske kroner

Et valutalån reduserer kursrisikoen når man har inntekter i utenlandsk valuta og/eller eiendeler i utlandet.