Bli bedriftskunde uten bruk av BankID

Få på plass de viktigste banktjenestene

Snakk med oss om Bedriftspakken når du blir kunde. Bedriftsspakken inneholder de viktigste, daglige banktjenestene for små og mellomstore bedrifter.

Slik gjør du Dokumentasjon og legitimasjon Slik gjør du

Slik blir du bedriftskunde uten bruk av BankID

Sjekk om du kan bruke vår online løsning for å bli bedriftskunde ›

Kan du ikke bruke vår online løsning, følger du bare disse enkle trinnene:

Fyll ut søknadsskjemaene for de produktene du ønsker å etablere. Disse finner du under hvert enkelt produkt i hovedmenyen på denne siden eller ved å sende en bestilling på Bedriftspakken.

Trenger du hjelp, kontakt oss på 232 06002 eller chat.

For å bli bedriftskunde må du sende inn følgende:

 • Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon* og dokumentasjon om din bedrift. Dette avhenger av foretaksform og du finneren oversikt over de forskjellige foretaksformene her.
 • Dokumentasjon som viser hvem som har beslutningsfullmakt og representerer foretaket. Det kan være styreprotokoll, vedtekter, selskapsavtaler, samarbeidsavtale(r) eller tilsvarende
 • Ferdig utfylt Kundeprofilskjema (docx, 228 KB)Åpnes i nytt vindu. Dette skjema er påkrevd i henhold til hvitvaskingsloven, og Nordea kan derfor ikke etablere et nytt kundeforhold før denne dokumentasjon er i orden.
 • Eventuelt andre relevante dokumenter - for eksempel regnskap

Alle dokumentene sendes til 

 • Nordea
  Corporate Support Direct
  PB 1166 Sentrum
  0107 Oslo

  Merk konvolutten: Kundeetablering bedrift

Det gjøres oppmerksom på at banken kan kreve ytterligere informasjon og dokumentasjon utover det som fremkommer i registreringsskjema. Noen av spørsmålene er for å kunne gi deg gode råd og service mens andre spørsmål er vi pålagt å stille deg.

*)Legitimasjonen må være bekreftet rett kopi (begge sider), foretatt av notarial myndighet f.eks. advokat, autorisert regnskapsfører eller politi.

Dokumentasjon og legitimasjon

Dokumenter for legitimasjonskontroll

 • Foretak registrert i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret
  Legitimasjonskontrollen skjer mot original firmaattest. Firmaattesten skal være av nyest mulig dato og ikke eldre enn tre måneder.
 • Foretak under etablering, ikke registrert i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret
  Legitimasjonskontrollen skjer mot stiftelsesdokumenter i original eller bekreftet form (advokat- el. revisorbekreftet). Original firmaattest skal leveres banken så snart den foreligger.
 • Enkeltmannsforetak
  Legitimasjonskontrollen skjer mot original utskrift fra Enhetsregisteret. Utskriften skal være av nyest mulig dato og ikke eldre enn tre måneder. For enkeltmannsforetak som ikke er registrert i Enhetsregisteret, er det tilstrekkelig at innehaver/kontohaver legitimerer seg personlig og bekrefter riktigheten av opplysningene ved sin underskrift.
 • Lag, foreninger, organisasjoner, stiftelser etc.
  Dersom enheten er registrert, skjer legitimasjonskontrollen mot original utskrift fra Enhetsregisteret. Utskriften skal være av nyest mulig dato og ikke eldre enn tre måneder. Dersom enheten ikke er registrert, etableres kundeforholdet på ansvarlig person som selv må melde fra til sitt ligningskontor om eierforholdet.
 • Utenlandske foretak
  Utenlandske bedriftskunder som ønsker å etablere et kundeforhold må kontakte
  Kundeservice 232 06002.