Ny funksjonalitet i transaksjonshistorikk i Nettbank Bedrift

11.10.2016 | Vi gjennomfører for tiden en endring i Nettbank Bedrift for å forenkle og forbedre måten du får oversikt over din bedrifts transaksjoner.

I første omgang vil det skje noen endringer i hvordan du skriver ut en melding om en inngående betaling.  Inntil nå har du fått tilgang via Nettpost.

Du får nå tilgang til meldingene via transaksjonslisten.  Ønsker du å skrive ut detaljene på en inngående postering, klikker du på bokføringsdato.  Dersom det finnes betalingsinformasjon knyttet til transaksjonen, vil du finne et PDF-symbol utenfor beløpet.  Når du klikker på det, kan du skrive ut et bilag. 

Dersom betaler har benyttet en manuell innbetalingsblankett, vil du til å begynne med i tillegg finne detaljene om innbetalingen i Arkivsøk.  Senere kommer også denne i transaksjonsoversikten.

Opplysninger om bilagstypene renteendring, årsoppgaver og overførsler fra inn- og utland vil du fortsatt finne i Nettpost

Fordeler for deg som kunde vil være:

  • Forenklet bankavstemming ved at bilagene blir lettere tilgjengelig.
  • Lettere å se hvilken transaksjon et bilag tilhører.
  • Noe raskere tilgang til opplysninger om en transaksjon.
  • Mulighet for å kunne skrive ut et bilde av en giro rett fra transaksjonslisten.

I tillegg til dette vil det komme et nytt design på hovedsiden og valgene under kontoinformasjon.