Nettbank Bedrift

Nettbank Bedrift er Nordeas elektroniske betalingstjeneste skreddersydd for å møte dine behov som bedrift. Din bedrift får fleksibilitet til å utføre banktjenester når det måtte passe deg.

I Nettbank Bedrift får du tilgang til selskapets konti i Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, og kan enkelt betale regninger, sjekke saldo eller hente ut kontoinformasjon.

Har du BankID fra annen bank kan du enkelt bli kunde hos oss.

Om Nettbank Bedrift Kom igang Dette kan du gjøre Priser Om Nettbank Bedrift

Nettbank Bedrift passer for

 • Små og mellomstore bedrifter
 • Bedrifter som har behov for flere personer med tilgang til nettbanken
 • Bedrifter som ønsker å knytte flere selskaper inn i nettbanken
 • Bedrifter med behov for kun norske konti – inklusive norske valutakonti


I tillegg til å dekke dine daglige bankbehov døgnet rundt, kan du i Nettbank Bedrift få tilgang til dine eFaktura-avtaler, Trade Finance Global, Nordea FinansÅpnes i nytt vindu, samt aksje- og fondshandel på nett.

Dine fordeler med Nettbank Bedrift

 • Bedre styring av midler
 • Bedre oversikt over saldo og transaksjoner
 • Besparelser i transaksjonskostnader og arbeidstid
 • Tilgjengelig døgnet rundt

Tidsfrister for betalinger.

Kom igang

Før oppstart

Etter du har levert en signert avtale til Nordea, vil du få to brev; det første innholder din PIN-kode og det andre ditt personlige kodekort. Da er du klar til å logge deg inn i Nettbank Bedrift.

Pålogging første gang

 • Du logger deg på via Logg inn i toppmenyen på nordea.no.
 • Velg Nettbank Bedrift
 • Velg om du vil logge inn med sikkehetskortet eller din personlige BankID eller BankID på mobil.

Nettbank Bedrift er ikke tilpasset nettbrett eller mobiltelefon og kan dermed virke ustabil på enkelte tjenester. Vi anbefaler derfor bruk av PC eller Mac.

Brukerstøtte

Trenger du hjelp kan du kontakte Brukerstøtte Bedrift på telefon 232 06002 - tastevalg 3*

Dette kan du gjøre

Med Nettbank Bedrift har du til enhver tid full oversikt over din bedrifts likviditet og kan foreta betalinger inn- og utland.

Kontoinformasjon

 • Få oppdatert transaksjon- og saldoinformasjon fra bedriftens egne konti med 24 måneders historikk.
 • Se ikke bokførte transaksjoner.
 • Se renteinformasjon på innskudd og kreditter, samt provisjon

Betalinger

 • Overføre mellom egne konti
 • Mottakerregister
 • Forfallsregister
 • Lønningslister
 • Flerbetalinger

Flere brukere i samme avtale

Det kan være flere brukere knyttet til en avtale. Brukere kan ha forskjellig tilgang til de respektive konti og det kan velges en kombinasjon av følgende tilganger:

 •  Se kontoinformasjon
 • Se betalinger
 • Legge inn betalinger
 • Godkjenne betalinger alene
 • Godkjenne betalinger sammen med en annen bruker
 • Hver bruker får en personlig Login ID og kodekort for å få tilgang til tjenesten.

Filbaserte løsninger

 • Her kan du sende inn og hente betalings- og returfiler.

Følgende filtyper kan sendes:

 • AvtaleGiro
 • AutoGiro
 • Direkte Remittering
 • Telepay NO
 • Edifact NO ( Paymul)

Følgende filtyper kan hentes:

 • Edifact NO (Cremul, Debmul, Finsta)
 • Kontoutskrift NO
 • Fil for bankavstemming av norske konti og valutakonti
 • OCR returfil NO
 • Telepay returfil NO
 • Account statement SWIFT

Filene må godkjennes i portalen under Filtjenester før de viderebehandles av banken. Ved godkjenning av innsendte filer kan du kontrollere at filen har kommet fram til banken og at beløp er riktig.

Flere selskaper i samme avtale

Flere selskaper kan knyttes sammen i en Nettbank Bedriftsavtale avtale - eksempel:

 • Konsern med mor- og datterselskaper
 • Selvstendige selskaper med mulighet til å skifte mellom disse.

eFaktura
Du kan nå enkelt motta og/eller sende elektroniske fakturaer rett fra nettbanken.

Nordea Finance
Åpnes i nytt vindu
Her kan du se bedriftens Leasing- og låneavtaler i Nordea Finans

Private Banking
Her kan du få oversikt over bedriftens investeringsportefølje

Trade Finance
Trade Finance Global gir deg muligheten til å håndtere garantier, remburser og dokumentinkasso.

Aksjehandel på nett  
Med Aksjehandel på nett kan du handle børsnoterte aksjer enkelt, raskt og effektivt.

Fondshandel
I nettbanken kan du enkelt og raskt kjøpe og selge fond og holde deg oppdatert på utviklingen 24 timer i døgnet.

Priser

For transaksjonspriser, se bankens prisliste

Priser for Nettbank Bedrift*
SpesifikasjonPriser
Etablering av nytt hovedselskap (Del A i avtaleverket), konti, tjenester 
Pris pr. selskap: (a)
Kr 320,00
Løpende abonnement pr. hovedselskap / pr. mnd.Kr 99,00
Pris pr. bruker / pr. mnd.Kr 40,00
Kontotilknytning pr. konto / pr. mnd (b)Kr 15,00
Tillegg for bruk av Filtjenester*
SpesifikasjonPriser
Pris pr. hovedselskap (Del A) tilknyttet filtjenesterKr 1.200,00
Tillegg etablering pr. påfølgende selskap (under samme avtale som over)    Kr 100,00
Pris for filoverføring pr. mndKr 300,00
Pr. fil til / pr. fil fra (for eksempel OCR retur, Avtalegiro, Autogiro)Kr 5,00
Andre tjenester*
SpesifikasjonPriser
Sikkerhetskort pr. stk. (1 stk kort pr. selskap inkludert)Kr 200,00
Erstatning av skadet eller mistet sikkerhetskort pr. stk.Kr 200,00
Oppdragsendringer/sletting av bet. foretatt av NordeaKr 20,00

Fotnoter
(*) Lag og foreninger med næringskodene 93299 og 94991 i Brønnøysundregistrene unntas fakturering oppgitt i denne prislisten. 
(a) Tilnyttede selskap er kun tilknytning av nye konti, og prises kun som konti. 
(b) Inntil tre konti pr. selskap er inkludert. Den 4. og påfølgende konti prises med kr 15,-.

Råd om nett- og telefontjenester

Man looking through magnifying glass  

Sikkerhet i Nettbank Bedrift

Nordea har tatt mange forholdsregler for å sikre nettbanken.

Woman by computer  

Fem oppgjør per dag

Det er nå fem oppgjør per dag for betalingstjenester innland, både via nettbank og andre elektroniske kanaler.