Valutakonto

Bedriftskonto i valuta er egnet for alle bedrifter med inntekter og utgifter i valuta og som til enhver tid ønsker å være likvide i utenlandsk valuta, og som ønsker å betale fordringer og gjeld i valuta umiddelbart.

Valutakonto kan opprettes i de fleste valutasortene og kan inngå i et flerkontosystem. De fleste internasjonale betalingstjenester kan benyttes på kontoen.

Om Valutakonto Renter Om Valutakonto

Bedriftens fordeler med Valutakonto

  • Valutakonto gir bedriften god likviditetsstyring.
  • Oppgjør av fordringer og gjeld i utenlandsk valuta kan på grunn av kursutviklingen være fordelaktig.
  • Sikrer bedriften mot fremtidig kursøkning.
  • Kontoen gir mulighet for kassekreditt i den samme valuta.
Renter

Renten fastsettes i henhold til markedsrenten i den angjeldende valuta.