Skattetrekkskonto

Din bedrift har behov for en skattetrekkskonto dersom dere foretar lønns- eller pensjonsutbetalinger. Kontoen brukes kun til innskudd av skattetrekk. I nettbanken har du tilgang til kontoen og du får en god oversikt over bedriftens skattetrekk.

Om Skattetrekkskonto Renter Om Skattetrekkskonto

Dine fordeler med Skattetrekkskonto

  • Lovlig og sikker plassering av skattetrekksmidler
  • God oversikt over bedriftens skattetrekk
  • Renteinntektene disponeres fritt av bedriften
  • Overføring til skatteetaten kan gjøres elektronisk via nettbanken 

Det er kun tillatt med skattetrekksmidler på kontoen. Midlene tilhører skattekreditor og kan ikke disponeres fritt.

Renter
Skattetrekkskonto
Innestående beløpRente 
Hele beløpet 0,05% p.a.