Oppsamlingskonto i NOK

Oppsamlingskonto i NOK er en rentebærende arbeidskonto for utenlandske bedrifter med adresse i utlandet. Kontoen brukes til oppsamling av eksportinntekter i norske kroner og til utbetalinger til norske leverandører. Tjenesten er et tilbud til bedrifter som har handel med Norge.

Om Oppsamlingskonto i NOK Renter og priser Om Oppsamlingskonto i NOK

Bedriftens fordeler med Oppsamlingskonto i NOK

  • Bedrer likviditeten og likviditetsstyringen som kan gi grunnlag for høyere avkastning på likviditeten.
  • Kredittbehovet kan bli mindre og dermed oppnå større handlefrihet.
  • Bidra til å redusere valutarisikoen på eksportinntektene.
  • Reduserte kostnader relatert til valutavekslinger.
  • Redusert float-tid ved overføringer fra kontoen til egen konti i Nordea eller våres avtalebanker.
Renter og priser

Priser oppgis på forespørsel.