Konto i utlandet

Om din bedrift handler mye med utlandet, kjøper eller selger, kan det være nyttig å åpne en konto i utlandet.

Opererer du i Norden tilbyr vi fullverdige banktjenester i Danmark, Finland og Sverige. I en rekke andre land har våre kontorer og datterselskaper tilknytning til de lokale bankene som gjør at vi kan tilby våre kunder blant annet inn- og utbetalingstjenester og kontohold - eksempelvis oppsamlingskonti i utlandet og lokal konto i utlandet.

Om Konto i utlandet Renter Om Konto i utlandet

Bedriftens fordeler med Konto i utlandet

  • Oppnår raskere innbetaling av utestående, redusert kredittbehov og forbedret likviditetsstyring.
  • Kostnadene ved valutavekslinger og overføringer reduseres.
  • Midler kan hentes hjem når bedriften ønsker det, enten via K-Link eller som fast oppdrag.
  • For hjemhenting av midler tilbyr Nordea og våre samarbeidspartnere redusert float-tid og konkurransedyktige priser.
  • Fordeler for betaler - betaler kan benytte et lokalt betalingsinstrument som gjør betalingen rimeligere enn om den skulle sendes til Norge.

Oppsamlingskonto i utlandet

Tjenesten egner seg for norske bedrifter som fakturerer i lokal valuta eller for bedrifter som har inntekter og utgifter i samme valuta. Oppsamlingskonto er en arbeidskonto i en utenlands bank beregnet på oppsamlinger av innbetalinger utenfor Norge. Kontoen kan også benyttes til utbetalinger i det lokale markedet.

Lokal konto i utlandet

Tjenesten egner seg for bedrifter med etablering i utlandet, hvor den utenlandske etableringen har behov for lokale banktjenester. En lokal konto er en arbeidskonto i en utenlandsk bank beregnet på inn- og utbetalinger i det lokale markedet.

Tilgang til lokale betalingstjenester til gunstig pris og valutering er et godt argument for å velge en lokal konto i utlandet.

Renter

Renten fastsettes i henhold til markedsrenten i den angjeldende valuta.