Depositumskonto Bedrift

Depositumskonto Bedrift gjelder der leietakeren er en bedrift og benyttes i leieforhold av bolig- og næringseiendom, som et alternativ til husleiegaranti.

Om Depositumskonto Regler Renter og priser Opprett konto Om Depositumskonto

Depositumskonto - forretningsfolk som diskutererFordeler med Depositumskonto Bedrift

 • Kontoen er sperret og kan kun benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker.
 • Sikkerhet for fremtidig innbetaling av husleie.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven.
Regler
 • Depositumskonto med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.
 • Det må innbetales et etableringsgebyr som skal innbetales ved åpning av kontoen. Husleieloven legger til  grunn at utleier skal dekke dette gebyret.
 • Kontoen opprettes i leietakers navn.
 • Kontoen disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.
 • Ved utleie av bolig kan depositumets størrelse ikke overstige seks måneders husleie (ref. Husleieloven).
 • Renten tillegges kontoen ved årets slutt.
 • Renten tilfaller leietaker og inngår ikke som en del av depositumsbeløpet.
 • Begge parter må skriftlig samtykke til utbetaling og/eller oppgjør av konto.
Renter og priser
Rente for Depositumskonto Bedrift
Innestående Rente
Uansett beløp0,05% p.a.
Etableringsgebyr for Depositumskonto Bedrift
SpesifikasjonPris
Utleier* har et etablert kundeforhold kr 1.000,00
Utleier* har et ikke etablert kundeforhold før denne kontoetableringen
kr 2.000,00
*) Om leietaker har et etablert kundeforhold vil ikke påvirke størrelsen på etableringsgebyret
Opprett konto

Opprett konto ved å ringe Kundeservice 232 06002

Kontoen opprettes hos utleiers bankforbindelse.

Hvis leietaker ikke er kunde hos oss, opprettes kundeforhold først.

For å opprette Depositumskonto oppgir du følgende:

 • Navn og organisasjonsnummer for utleier og leietaker (eventuelt fødselsnummer hvis leietaker er privatperson)
 • Mobil og e-post adresse for både utleier og leietaker
 • Utleiers konto i Nordea for belastning av etableringsgebyret
 • Utleiers konto i Nordea som skal benyttes til innbetaling av husleie 
 • Utleielokalets adresse
 • Depositumsbeløpet størrelse og hvor mange måneders husleie dette tilsvarer (beløpet kan ikke overstige 6 måneders husleie)

Følgende dokumentasjon sendes til Nordea per post:

 • Bekreftet rett kopi av gyldig legitimasjon for de personer som representerer utleier og leietaker 
 • Firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder fra utleier og eventuelt leietaker

Dokumentene sendes til:

 • Nordea
  Postboks 1166 Sentrum
  0107 Oslo.

Merk konvolutten: Depositumskonto BM