Konto

Carpenter sawing plank 

Har du startet bedrift?

Vår Bedriftskonto passer til alle næringsdrivende

Les om Bedriftskonto
I fokus Alle kontotyper I fokus

Bedriftskonto

Konto for daglige inn- og utbetalinger

Bedriftskonto er et nødvendig redskap i den daglige driften. Bedriftskonto kan disponeres med alle typer betalingstjenester. Den gir også mulighet for kassekreditt ved behov for kortsiktig finansiering av omløpsmidler.

Skattetrekkskonto

Særskilt konto for skattetrekksmidler

Skattetrekkskonto er beregnet på alle virksomheter som foretar lønnsutbetaling og/eller pensjonsutbetalinger og dermed foretar skattetrekk.

Valutakonto

Reduserer valutarisiko

Egnet for bedrifter som til enhver tid ønsker å være likvide i utenlandsk valuta, og som ønsker å betale fordringer og gjeld i valuta umiddelbart. Valutakonto kan opprettes i de fleste valutasortene.

Alle kontotyper

Bedriftskonto

Konto for daglige inn- og utbetalinger

Bedriftskonto er et nødvendig redskap i den daglige driften. Bedriftskonto kan disponeres med alle typer betalingstjenester. Den gir også mulighet for kassekreditt ved behov for kortsiktig finansiering av omløpsmidler.

Depositumskonto Bedrift

Depositumskonto Bedrift gjelder der leietakeren er en bedrift og benyttes i leieforhold av bolig- og næringseiendom, som et alternativ til husleiegaranti

Vilkårene for depositumskonto følger Husleieloven.

Flerkonto/Cash Pool

Økonomisk styrings- og informasjonssystem

Gjennom Flerkonto kan konserner/holdingselskaper og mindre bedrifter sammenstille sine konti i et nettet system. Dette gir forenklet og mer effektiv likviditetsstyring.

Konto i utlandet

Arbeidskonto i en utenlandsk bank

Om din bedrift handler mye med utlandet, kjøper eller selger, kan det være nyttig å åpne en konto i utlandet beregnet på lokal valuta.

Oppsamlingskonto i NOK

Arbeidskonto for utenlandske bedrifter

Dette er en arbeidskonto for utenlandske bedrifter med adresse i utlandet. Kontoen brukes til oppsamling av eksportinntekter i norske kroner og til utbetalinger til norske leverandører.

Skattetrekkskonto

Særskilt konto for skattetrekksmidler

Skattetrekkskonto er beregnet på alle virksomheter som foretar lønnsutbetaling og/eller pensjonsutbetalinger og dermed foretar skattetrekk.

Valutakonto

Reduserer valutarisiko

Egnet for bedrifter som til enhver tid ønsker å være likvide i utenlandsk valuta, og som ønsker å betale fordringer og gjeld i valuta umiddelbart. Valutakonto kan opprettes i de fleste valutasortene.