OCR er en innkrevingstjeneste for alle typer av fakturainnbetalinger. Betalingsmottaker sender giro/faktura hvor kundeidentifikasjon (KID) er påført. Returinformasjon om innbetalingene oppdateres med fil enten via våre nettbanker eller fra Nets.

Om OCR Priser Om OCR

For alle typer regninger og bedrifter

For å nyttegjøre seg funksjonalitetene til OCR-tjenesten, må økonomisystemet tilpasses slik at reskontro oppdateres automatisk. De aller fleste regnskapsprogrammer er tilrettelagt for dette.

OCR egner seg for alle betalingsmottakere uansett størrelse og kundestruktur men bedriften bør ha mer enn 50 fakturaer per måned. 

OCR benyttes både ved fakturering av faste og tilfeldige regninger.

Bedriftens fordeler med OCR

  • Hurtig oppdatering av kundereskontro. Returdata kommer til banken hver dag og disse kan hentes ut etter eget ønske.
  • Arbeidsbesparende, slipper manuell registrering av innbetalingene.
  • Tilgjengelig i de fleste regnskapsprogrammer.
  • Bedrifter som kun trenger én signatur og har tilgang til Nettbank Bedift kan etablere OCR avtale elektronisk i Nettbanken.
Priser
OCR
SpesifikasjonPris
EtableringsgebyrKr 1.200,00
Abonnementspris per mndKr 50,00 
Returinformasjon per KIDKr 2,25

Råd om inn- og utbetalingstjenester

Cargo ship  

Nordeas SWIFT-adresser

Se oversikt over Nordeas SWIFT-adresser. Brukes til betalinger til og fra utlandet.

Kart over Europa  

Felles område for eurobetaling i Europa

Bedrifter må tilpasse sine betalingsrutiner og datasystem.