IBAN-kalkulator

Beregn ditt IBAN-kontonummer

IBAN står for International Bank Account Number og er en ny internasjonal standard for bankkontonummer til bruk ved betalinger til og fra utlandet. IBAN er basert på ditt eksisterende kontonummer i banken med tillegg av 4 tegn.

Valider et IBAN-kontonummer

For å sjekke om et IBAN-kontonummer er gyldig, kan du benytte vår IBAN-validator.

Format for IBAN-kontonummer

Se vår oversikt over format for IBAN-kontonummer i forskjellige land.