Filbetaling/EDIFACT

Med EDIFACT kan bedriften sende alle typer betalinger til banken i en og samme fil. EDIFACT's fortrinn er standardisering og struktur på informasjonen som følger transaksjonene. Dette gir mulighet for automatisk innlesning og behandling av majoriteten av transaksjonene i bedriftens økonomisystem.

Om EDIFACT Meldingstyper/Sikkerhet Meldingsflyt Implementering Priser Om EDIFACT

EDIFACT egner seg for bedrifter med et stort antall transaksjoner og som ønsker å redusere tiden bedriften bruker på manuelle oppdateringer.

Vi tilbyr seks ulike meldingstyper innenfor:

 • Betalingsoppdrag
 • Debet- og kreditadvisering
 • Kontoinformasjon 

Oversikt over meldingstypene

Bedriftens fordeler med EDIFACT

 • Samordner betalinger på en enkel og effektiv måte.
 • Et felles filformat for utgående og innkommende betalinger.
 • Muliggjør automatisk håndtering av transaksjoner.
 • Reduserer behovet for manuelle rutiner og minsker risikoen for feil.
 • Papirløs kommunikasjon sparer tid og kostnader.
Meldingstyper/Sikkerhet

PAYMUL står for multiple payment order, og er en filbasert betalingsmelding for innenlands- og utenlandsbetalinger i en og samme melding.

Bedriftens fordeler med PAYMUL

 • Alle typer betalinger kan sendes til banken i en og samme fil.
 • En enklere og mer effektiv metode å betale regninger på.
 • Utveksling av betalingsfiler sparer tid og penger.
 • Øker gjenbruk av informasjon og muliggjør automatisering.

Funksjon

Med PAYMUL kan bedriften samle alle betalinger i en og samme fil. Dette omfatter blant annet faktura-, lønns- og pensjonsutbetalinger. Meldingen kan inneholde flere debiteringer som igjen består av flere enkelttransaksjoner. Bedriften har også mulighet til å belaste sin konto i annen bank via PAYMUL til Nordea. Nordea generer da en SWIFT melding med forespørsel om belastning. Denne sendes til banken som skal utføre betalingen.

Både nasjonale og internasjonale betalinger kan sendes til banken samlet. Følgende betalingstyper kan uføres via PAYMUL:

 • Lønns- og Pensjonsutbetalinger
 • Fakturabetalinger med KID
 • Fakturabetalinger med melding til mottaker
 • Hastebetalinger
 • Utbetalingsanvisninger
 • Konsern overførsel
 • Internasjonale betalinger
 • Valutasjekker

Kommunikasjon

PAYMUL filer kan sendes til banken enten via Corporate Netbank eller over internett via FTP/VPN kommunikasjon.

Meldingstypen DEBMUL står for multiple debit advice. Meldingen inneholder alle debetposteringer på konto.

Bedriftens fordeler med DEBMUL

 • Rask informasjon om alle debiteringer på konto.
 • Muliggjør automatisk avstemming leverandørreskontroen.

Funksjon

DEBMUL meldingen fungerer som en "kvittering" for betalinger som kan ha blitt sendt via PAYMUL, men også andre debiteringer på konto. På basis av en unik referanse kan kunden avstemme debet advis opp mot betalingsanmodning. Standardisering og struktur på dataene muliggjør automatisk innlesning og oppdatering av leverandørreskontroen.

Kommunikasjon

DEBMUL meldinger tilbys via flere kommunikasjonskanaler. Filtypen kan sendes som vanlig e-post, over internett via FTP/VPN kommunikasjon, lastes ned i Corporate Netbank eller Nettbank Bedrift.

Meldingstypen CREMUL, Multiple Credit Advice Message, er en elektronisk informasjonsmelding. Den muliggjør automatisk avstemming av kundereskontroen og bidrar til bedre likviditetsstyring.

Bedriftens fordeler med CREMUL

 • Gir en raskere oppdatering av kundereskontroen.
 • Mer komplett informasjon om innbetalinger og betaler.
 • Mulighet for bedre oppfølging av sene betalere.
 • Reduserer behovet for manuelle avstemmingsrutiner.
 • Minsker risikoen for feil.

Funksjon

For å kunne samle og styre pengestrømmene er det viktig med rask informasjon om alle innbetalinger på konti. CREMUL gir elektronisk informasjon om alle innbetalinger på konto uansett betalingsform, og muliggjør automatisk avstemming av bedriftens kundereskontro.

Erfaring viser at 90-95% av alle innbetalinger kan behandles automatisk og maskinelt med CREMUL meldingen.

Kommunikasjon

CREMUL meldinger tilbys via flere kommunikasjonskanaler. Filtypen kan sendes som vanlig e-post, over internett via FTP/VPN kommunikasjon, lastes ned i Corporate Netbank eller Nettbank Bedrift.

Meldingstypen FINSTA står for financial statement, og er en elektronisk kontoutskrift.

Bedriftens fordeler med FINSTA

 • Muliggjør automatisk bankavstemming.
 • Gir oversikt over bokførte transaksjoner på en effektiv måte.
 • Kontoinformasjon for konti i norske og utenlandske banker.

Funksjon

FINSTA er en elektronisk kontoutskrift som gir bedriften oversikt over bokførte transaksjoner på konto. Den kan benyttes til å automatisere bankavstemningen og er et viktig verktøy i bedriftens likviditetsstyring.

FINSTA er også en multippel melding, noe som betyr at den kan inneholde kontoinformasjon vedrørende flere konti i en og samme melding.

Kommunikasjon

FINSTA meldinger tilbys via flere kommunikasjonskanaler. Filtypen kan sendes som vanlig e-post, over internett via FTP/VPN kommunikasjon, lastes ned i Corporate Netbank eller  Nettbank Bedrift.

Meldingstypen BANSTA står for bank status message, og er en melding sendt fra bank til kunde med status på betalinger mottatt i PAYMUL.

Funksjon

Meldingen kan ha to ulike funksjoner:

 • Negativ BANSTA – gir oversikt over avviste betalinger. Med henvisning til referansene oppgitt i den innsendte PAYMUL meldingen.
 • Informativ BANSTA – gir oversikt over betalinger som ikke er gjennomført (eksempelvis mangler dekning før de kan utføres).

BANSTA meldingen er multippel og kan inneholde status til flere betalinger innen samme data utveksling. Meldingen er strukturert slik at den benyttes til å rapportere status på:

 • en utveksling
 • en eller flere meldinger (e.g PAYMUL) innen en utveksling
 • en eller flere nivå B (debit data) innen en betalingsfil
 • en eller flere enkelt transaksjoner (kredit data) innen et nivå.

Kommunikasjon

BANSTA meldinger tilbys via flere kommunikasjonskanaler. Filtypen kan sendes som vanlig e-post, over internett via FTP/VPN kommunikasjon, lastes ned i Corporate Netbank eller Nettbank Bedrift.

Meldingstypen CONTRL står for Control message, og fungerer som en kvittering på sendte meldinger. Mottaker av en EDIFACT melding returnerer alltid en CONTRL melding til det avleverende system.

Funksjon

Meldingen kan ha to ulike funksjoner:

 • Positiv CONTRL - Bekrefter at en EDIFACT melding (e.g PAYMUL) er mottatt, samt at den er syntaksmessig korrekt. Når en kunde mottar CONTRL, overtar Nordea det videre ansvaret for gjennomføring av betalingene.
 • Negativ CONTRL – Avviser mottatt melding (e.g PAYMUL), samt formidler feilkode og referanse til avvist filutveksling.
  Meldingen må alltid referere til en spesifikk melding, eksempelvis PAYMUL, CREMUL, DEBMUL eller FINSTA.

Kommunikasjon

CONTRL meldinger tilbys via flere kommunikasjonskanaler. Filtypen kan sendes som vanlig e-post, over internett via FTP/VPN kommunikasjon, lastes ned i Corporate Netbank eller  Nettbank Bedrift.

SIGILL er en elektronisk forseglingsmetode som effektivt beskytter selve innholdet i betalingstransaksjonen. Løsningen gir også mulighet for verifisering av avsenders identitet ovenfor mottakeren.

Bedriftens fordeler med SIGILL

 • Beskytter sensitiv informasjon mot uautorisert manipulering.
 • Garanterer at en spesifikk betalingsfil er sendt fra autoriserte brukere.
 • Kontrollerer at en sentral og en lokal kopi av samme fil har identisk innhold uten å måtte transportere filene.

Funksjon

Hensikten med SIGILL er å kontrollere at betalingsfilene er ekte og ikke er blitt manipulert. Forseglingen beregnes ved bruk av en avansert og kompleks algoritme. I algoritmen benyttes informasjonen som skal sikres (dataelementer), samt en unik nøkkel. Basert på nevnte data beregner algoritmen ett tosifret kontrolltall som inneholder selve signaturen. SIGILLet sendes deretter sammen med den fil som skal beskyttes. Den unike nøkkelen tildeles enhver bruker som skal motta og lese en sikret betalingsfil.

Når banken mottar transaksjonsfilen, vil det foretas samme SIGILL-beregning som hos avsenderen. Kontrolltallet som banken beregner blir sammenlignet med tallet oppgitt i utvekslingen. Hvis kontrolltallene er identiske blir utvekslingen godkjent og behandlet.

For at banken skal overta ansvar, godkjenne, behandle en filbasert betalingsordre bør utvekslingen være forseglet med SIGILL. I forhold til de ulike meldingstyper innenfor EDIFACT gjelder dette kun for PAYMUL (multippel betalingsordre).

Meldingsflyt

EDIFACT - meldingsflytCONTRL meldingen er en elektronisk kvittering som skal sendes som en bekreftelse på hver av de ovennevnte filforsendelsene mellom bank og kunde. Denne meldingstypen er ikke tatt med i figuren.

Implementering

Nordea har lang erfaring med EDIFACT-formatet. Vi bestreber en effektiv implementering i samarbeid med våre kunder.

Bedriften må selv foreta de tilpasninger som er nødvendige i sitt økonomisystem for å kunne håndtere EDIFACT-formatene.

Implementeringsguide

Priser
EDIFACT
SpesifikasjonPris
1. gangs tilknytningNOK 3000,00 
KontoreguleringNOK 0,00
Betaling m/meldingNOK 4,50 
Betaling u/meldingNOK 1,50 
Betaling med enkel KID/referanseNOK 1,25
Strukturert betaling med meldingNOK 2,00
Giro utbetalingNOK 100,00
LønnsutbetalingerNOK 1,75
Overførsel via SWIFTNOK 35,00 
Returinformasjon per KIDNOK 2,25
Returinformasjon u/KID per transaksjonNOK 2,25
CREMUL abonnement per mnd. per kontoNOK 45,00 
PAYMUL abonnement per mnd. per kontoNOK 75,00 
FINSTA abonnement per mnd. per kontoNOK 25,00

Råd om inn- og utbetalingstjenester

Cargo ship  

Nordeas SWIFT-adresser

Se oversikt over Nordeas SWIFT-adresser. Brukes til betalinger til og fra utlandet.

Kart over Europa  

Felles område for eurobetaling i Europa

Bedrifter må tilpasse sine betalingsrutiner og datasystem.