Eurobetalingsområde i Europa (SEPA)

Krav om nytt filformat for betalinger i EUR etter 31. oktober 2016

Et krav i SEPA er at alle foretak som sender fil baserte eurobetalinger, skal bruke filformatet ISO XML 20022.

Kontakt gjerne bedriftens rådgiver i Nordea hvis dere vil vite mer om SEPA-betalinger og hvilke kontoer som dekker deres behov.

Fakta Kom i gang Krav til betalingstjenester Fakta

Fakta om SEPA

Hensikten med et felles betalingsområde for euro (SEPA) er en enhetlig prosess for betaling av varer og tjenester i Europa. Det skal være like enkelt for bedrifter og privatpersoner å handle på tvers av land i SEPA-området som det er å handle i eget land.

SEPA medfører flere muligheter for foretaket deres, det kan bety mer effektiv cash management og bedre oversikt over foretakets kontantsituasjon i Europa. Det kan også gjøre det mulig å håndtere betalinger på en enklere og mer sentralisert måte.

SEPA baner vei for sentralisering av kontoer, slik at organisasjoner, både private foretak og offentlig sektor, kan ha kontoer i hvilket eller hvilke som helst av de 34 SEPA-landene. Disse kontoene kan brukes til både inn- og utbetalinger.

Kom i gang

Kom i gang med SEPA betalinger

Det er viktig at dere så snart som mulig forbereder dere på de forandringene SEPA innebærer. Forandringene berører alle foretak, store som små.

SEPA-sjekkliste:

  • Analysér foretakets kontantstrøm og betalingsrutiner og undersøk hvordan disse påvirkes av SEPA.
  • Sørg for at dere har et internasjonalt bankkontonummer (IBAN) i banken.
  • Kontrollér at alle foretakets fakturaer og liknende dokumenter inneholder den informasjonen banken trenger, inklusive foretakets IBAN og BIC.
  • Kontrollér også at alle fakturaer som forretningspartnerne deres utsteder, inneholder IBAN og BIC.
  • Kontrollér at foretakets ERP-system er kompatibelt med ISO 20022.
  • Tegn en avtale for vår SEPA-tilpassede tjenesteÅpnes i nytt vindu Corporate Access, dette gjøres via nordea.com på en engelsk side. 
Krav til betalingstjenester

Betalingstjenester som ikke oppfyller de nye kravene

Banknæringen, ved styret i BSK (Bankenes Standardiseringskontor), har besluttet at ISO 20022 XML (også omtalt som SEPA) skal være standarden for finansiell meldingsutveksling fremover.

En effekt av dette vil være at BSK ved utgangen av 2016 stopper forvaltning av gamle nasjonale, proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger basert på blant annet Telepay og Edifact.

Alle kunder som bruker Telepay, må derfor på sikt bytte til Corporate Access eller en annen kundekanal, som muliggjør bruk av produkter til SEPA området.

De norske filbaserte tjenestene som berøres av kravet på nytt filformat for EUR etter 31. oktober 2016 er: 

Nåværende tjenesteKommende tjeneste
  • Edifact
  • Corporate Access
  • Telepay
  • Corporate Access

Utover disse filbaserte tjenestene kan SEPA betalinger også registreres manuelt via Corporate Netbank.

Råd om inn- og utbetalingstjenester

Cargo ship  

Nordeas SWIFT-adresser

Se oversikt over Nordeas SWIFT-adresser. Brukes til betalinger til og fra utlandet.

Kart over Europa  

Felles område for eurobetaling i Europa

Bedrifter må tilpasse sine betalingsrutiner og datasystem.