Betaling til utlandet

Betalinger til utland tilbys elektronisk. Du kan velge å bruke Corporate Netbank, Nettbetaling Utland eller EDIFACT (PAYMUL).

For å sende penger til utlandet, trenger du mottakers navn og adresse, kontonummer (i IBAN-format), samt BIC/SWIFT-adresse til mottakerens bank (evnt. bankens navn og adresse.

Om Betaling til utlandet Betalingsalternativer Valuteringsregler Priser Om Betaling til utlandet

Overføringer kan utføres som:

 • Ordinær overførsel
 • Hasteoverførsel
 • Kontoregulering innen Nordea
 • Utenlandssjekk

Du kan også bestille manuelle oppdrag via et av våre ekspedisjonssteder.

Bedriftens fordeler med elektronisk oppdrag

 • Kostnads- og tidsbesparende i forhold til manuell løsning.
 • Du er ikke avhengig av postgang, med risiko om at oppdraget kan komme på avveie.
 • Du har flere alternativer.
 • Gebyrer for flere betalinger kan samles opp og belastes daglig, ukentlig eller månedlig etter avtale.
 • Nordea er en ledende valutabank, med konkurransedyktige priser.

Spørsmål og svar om betalinger til utlandet

Her finner du svar på de vanligste spørsmål stillet om betalinger til utlandet.

Hvor ser jeg status på betalingene jeg har lagt inn (manuelle transaksjoner)?
Svar:

Har du de riktige tilgangene i Corporate Netbank vil du under modulen Betalinger ha en fane som heter søk etter betalinger. Her kan du se status på alle betalinger fra de kontiene du har tilgang til. Her kan du også spesifisere søket ditt til en enkelt betaling, eller du kan gjøre et bredere søk. Det eneste du må fylle inn er punktene merket med *. De ulike statusmeldingene er:

 • Registrert: Betalingen må først bekreftes av bruker, og deretter igjen av bruker med rettigheter til å endelig godkjenne betalingen.
 • Godkjenning kreves: Må bekreftes av personen som registrerte betalingen.
 • Godkjent 1: Betalingen trenger endelige bekreftelse for å kunne utføres.
 • Endelig Godkjent: Betalingen er ferdig godkjent og venter på kjøring.
 • Sendt (RfT): Request for transfer. Sendt forespørsel om belastning av konto i annen bank.
 • Til behandling: Betalingen er under behandling.
 • Behandlet: Betalingen er ferdig behandlet.
 • Manglende dekning: Det er ikke nok midler på kontoen til å dekke betalingen.
 • Avvist: Betalingen er avvist av banken.
 • Slettet: Betalingen er slettet av en bruker.
Jeg får ikke endret/slettet/bekreftet betalinger
Svar:

Kontroller at du har fullmakt til å belaste den aktuelle kontoen.

Kontroller at det ikke trengs bekreftelse eller endringer av en annen bruker først.

Det mangler konti i kontooversikten
Svar:

Dersom dere bruker egne kontogrupper, sjekk at kontiene er lagt til i gruppen under ”kontoinnstillinger” og ”administrer egne kontogrupper”. 

Be administrator sjekke at du har tilgang til kontiene. Dette gjøres i administrasjonssystemet.

Hva skjer dersom det ikke er dekning på konto?
Svar:

Betalinger som legges inn manuelt i Corporate Netbank eller som sendes via filtypen Telepay NO søker dekning i 45 dager før de blir slettet.

Hva er IBAN-nummer og hvor finner jeg mitt IBAN-nummer?
Svar:

IBAN står for International Bank Account Number og er en ny internasjonal standard for bankkontonummer til bruk ved betalinger til og fra utlandet. IBAN er basert på ditt eksisterende kontonummer i banken med tillegg av 4 tegn. Du kan beregne ditt IBAN-kontonummer ved å gå inn her.

Når trenger jeg å oppgi betalingskode?
Svar:

Dersom betalingen overstiger NOK 100.000 trenger du å fylle inn betalingskoden. Vi rapporterer alle transaksjoner som overstiger NOK 100.000 til skattemyndighetene.

Hva er BIC/SWIFT?
Svar:

BIC (Bank Identifier Code) er en internasjonal standard som brukes for å identifisere en bank, og ble tidligere kalt Swift adresse. Om mottakerbanken BIC består av 11 tegn og slutter på xxxx, skal du bare skrive inn de første 8 tegnene.

Ved betalinger innen EU, Norge, Island, Liechtenstein og Sveits er BIC obligatorisk. Fylles det ikke inn vil ikke betalingen utføres. Fra og med 31. oktober 2016 gjelder nye regler for SEPA-betalinger.

BIC-koden til Nordea Bank AB (publ), filial i Norge er NDEANOKK.

Hvilken vekslingskurs får jeg når jeg gjør en utenlandsbetaling?
Svar:

Valutakursen kan endre seg flere ganger hver dag. Den endelige kursen fastsettes først når utenlandsbetalingen sendes til mottakers bank.

Hvordan kan jeg kontrollere mottakers IBAN og BIC/SWIFT?
Svar:

Du kan sjekke om IBAN og BIC/SWIFT koder er gyldige ved å gå inn på disse sidene (sidene er på engelsk):

Hvilken informasjon trenger jeg om mottager?
Svar:

Forskjellige regler gjelder for forskjellige land. Lenken viser en alfabetisk oversikt over alle land og hvilken type informasjon man trenger. 

Landinformasjon ved betalinger til utlandet (pdf, 203 KB)Åpnes i nytt vindu

Betalingsalternativer

Ordinær overførsel

Ordinær overførsel benyttes for betalinger til hele verden i de aller fleste valutasorter uten beløpsbegrensninger. Tjenesten krever at mottakers konto og bankforbindelse i utlandet oppgis. Overførselen vil i de fleste tilfeller være disponibel for betalingsmottaker i løpet av 2-3 bankdager avhengig av land.

Ordinær overførsel innen EU/EØS kan utføres langt billigere enn øvrige betalinger under visse forutsetninger og krav til betalingsdata.

Hasteoverførsel

Hasteoverførsel er den raskeste måten å betale til utlandet på. Vanligvis vil beløpet være disponibel for betalingsmottakers bank i løpet av samme dag eller neste virkedag, avhengig av valutasort og tidsforskjeller. Hasteoverførsel koster noe mer enn ordinær overførsel.

Utenlandssjekk

Swift-sjekk utstedes og sendes av Nordeas korrespondentbank i respektive land, og kan benyttes når mottakers kontonummer og bankforbindelse ikke er kjent.

Kontoregulering innen Nordea

Kontoregulering innen Nordea er overførsel mellom egne konti innen Nordea-konsernet. Ekspederes som hasteoverførsel med valutering samme dag, men til betydelig lavere pris.

Kvittering

Debet-/kreditmeldinger vedrørende utlandsbetalinger og hastebetalinger vil du motta som nettpost i Nettbanken. Ved flere meldinger fra/til samme avsender/mottaker, legges disse som en samleoppgave. Debetmeldinger for elektroniske utgående betalinger leveres bare til kunder som har avtale om dette. Pris pr. debetmelding er kr. 10,-.

Meldinger vil vises som nettpost to dager etter registrert betaling, det vil si at om en betaling registreres mandag er meldingen tilgjengelig som nettpost onsdag morgen.

Har du ikke nettpost i Nettbank Bedrift, ta kontakt med Kundeservice 232 06002.

Valuteringsregler

Betalinger til utlandet innen Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for mottakende Nordea-bank.

Hastebetaling

ValutasortCut-offValutering debet/kredit
EUR, USD16.00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK15.30D+0 / D+0
NOK15.00D+0 / D+0
DKK12.30D+0 / D+0
CZK, PLN10.00D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2

Normalbetaling uten veksling

ValutasortCut-offValutering debet/kredit
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2

Normalbetaling med veksling

Valutasort
Cut-offValutering debet/kredit
DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, SEK, SGD, USD15.00D+0 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+0 / D+2

Betalinger til utlandet utenfor Nordea

Valutering er angitt i antall virkedager etter oppdraget utføres (D). Kreditvalutering viser når beløpet er disponibelt for Nordeas korrespondentbank. Gjelder også for innenlandsbetalinger i utenlandsk valuta.


Hastebetaling til utlandet utenfor Nordea

ValutasortCut-offValutering debet/kredit
EUR, USD16.00D+0 / D+0
CAD, GBP, SEK15.30D+0 / D+0
NOK15.00D+0 / D+0
DKK12.30D+0 / D+0
CZK, PLN10.00D+0 / D+0
HUF08:00D+0 / D+0
CHF, JPY, MXN15:30D+1 / D+1
AED, AUD, HKD, HRK, ILS, ISK, KWD, NZD, RON, RUB, SAR, SGD, TRY, ZAR14:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2

Normalbetaling uten veksling

ValutasortCut-offValutering debet/kredit
EUR, GBP, NOK, USD15:00D+1 / D+1
Øvrige valutasorter15:00D+2 / D+2

Normalbetaling med veksling


ValutasortCut-offValutering debet/kredit
EUR15:00D+0 / D+1
Alle valutasorter15:00D+0 / D+2
Priser
Betaling til utlandet
Elektroniske oppdragPriser
Nettbetaling UtlandI henhold til egen prisliste
Corporate NetbankPriser oppgis på forespørsel
EDIFACT/PAYMULI henhold til egen prisliste
Betaling til utlandet
Manuelle oppdragPriser
Ordinær overførselkr 150,00
Hasteoverførselkr 400,00
Konsernoverførsel innen Nordeakr 90,00
Konsernoverførsel utenfor Nordeakr 350,00
Hurtigbekreftelse til betalingsmottaker per telefax, tilleggspriskr 150,00
Tillegg hvis oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandetmin. kr 150,00
Reklamasjoner som ikke skyldes feil i Nordeamin. kr 300,00

Råd om inn- og utbetalingstjenester

Cargo ship  

Nordeas SWIFT-adresser

Se oversikt over Nordeas SWIFT-adresser. Brukes til betalinger til og fra utlandet.

Kart over Europa  

Felles område for eurobetaling i Europa

Bedrifter må tilpasse sine betalingsrutiner og datasystem.