AvtaleGiro er en elektronisk banktjeneste for innkreving av faste betalinger fra privatpersoner til bedrifter. Med AvtaleGiro besørger banken at regningene betales direkte fra betalers konto på forfallsdato.

Tilby dine kunder å betale med AvtaleGiro.

Om AvtaleGiro Priser Om AvtaleGiro

AvtaleGiro passer for bedrifter som har en fast kundemasse og som mottar regelmessige innbetalinger. Tjenesten kan benyttes av både små og store bedrifter som har mange kunder og/eller høy innbetalingsfrekvens.

Bedriftens fordeler med AvtaleGiro

  • En større andel av kundene betaler når de skal
  • Færre purringer - sparte kostnader
  • Lavere tap på utestående fordringer
  • Korrekt og rask oppdatering av reskontro
  • Bedre forutsigbarhet og likviditetsstyring
  • Kundeidentifikasjon (KID) følger alltid transaksjonen
Priser
Avtalegiro
SpesifikasjonPris
EtableringsgebyrKr 1 200,00
Abonnementspris per mndKr 60,00
AvtaleGiro Betalingskrav m/ varselKr 4,00
AvtaleGiro Betalingskrav u/ varselKr 1,50
Stopp av Betalingskrav
Kr 10,00
Returinformasjon per KIDKr 2,25

Råd om inn- og utbetalingstjenester

Cargo ship  

Nordeas SWIFT-adresser

Se oversikt over Nordeas SWIFT-adresser. Brukes til betalinger til og fra utlandet.

Kart over Europa  

Felles område for eurobetaling i Europa

Bedrifter må tilpasse sine betalingsrutiner og datasystem.