Autogiro (for betalingsmottaker)

Autogiro er en elektronisk innkrevingstjeneste som kan benyttes mellom bedrifter. Vi sørger for at bedriftens utestående fordringer blir trukket automatisk fra dine faste kunders konti ved forfall.

Om Autogiro (for betalingsmottaker) Priser Om Autogiro (for betalingsmottaker)

Elektronisk innkrevingstjeneste mellom bedrifter

Autogiro kan med fordel benyttes av leverandører med gjentakende leveranser.

Bedriftens fordeler med Autogiro

  • Effektivt og sikkert - 100% korrekt betalingsinformasjon.
  • Reduserte kostnader.
  • Bedre betalere.

Forutsetninger

  • Du (betalingsmottaker) inngår en avtale med oss om å tilby Autogiro.
  • Betaler inngår avtale om Autogiro overfor deg som betalingsmottaker - gjøres ved at du innhenter fullmakt til å belaste dine kunders konti.
  • Du (betalingsmottager) holder oversikt over Autogiro-avtalene med dine kunder.
Priser
Autogiro (for betalingsmottaker)
SpesifikasjonPris
Etableringsgebyr NOK 1 200,00 
Betaling m/meldingNOK 8,00
Betaling u/meldingNOK 2,00 
Abonnementspris per mndNOK 60,00
Betaling m/engangsfullmaktNOK 8,00

Råd om inn- og utbetalingstjenester

Cargo ship  

Nordeas SWIFT-adresser

Se oversikt over Nordeas SWIFT-adresser. Brukes til betalinger til og fra utlandet.

Kart over Europa  

Felles område for eurobetaling i Europa

Bedrifter må tilpasse sine betalingsrutiner og datasystem.