Inn- og utbetalingstjenester

Gjennom et samarbeid med Teller tilbyr Nordea en helhetlig løsning til bedrifter som omfatter BankAxept og kortinnløsning av Visa og MasterCard. 

Ta i mot kortbetalinger
fra hele verden

Nordea tilbyr kortinnløsning
i samarbeid med Teller

Finn ut mer
I fokus Alle betalingstjenester I fokus

Betalinger fra utlandet

Overførsler via SWIFT er tids- og kostnads- besparende

Overførsel via SWIFT reduserer risiki i forhold til andre betalingsformer, og ved riktig bruk av IBAN og BIC utføres betalingen på raskeste og rimeligste måte.

eFaktura Bedrift

Send og motta fakturaer elektronisk

eFaktura Bedrift løsningen gjør det mulig for en bedrift eller organisasjon å sende elektroniske fakturaer til sine kunder og motta fakturaer elektronisk fra sine leverandører.

Kortinnløsning

Nå hele verden ved å tilby kort som betalingsmiddel til dine kunder

Gjennom et samarbeid med Teller tilbyr Nordea en helhetlig løsning til bedrifter som omfatter BankAxept og kortinnløsning av Visa og MasterCard.

Alle betalingstjenester

Avtalegiro

Egnet for betalings- mottakere med stort transaksjonsvolum

AvtaleGiro passer for både små og store bedrifter som har en fast kundemasse og som mottar regelmessige innbetalinger fra privatpersoner.

Autogiro (for betaler)

Debiteringstjeneste for bedrift til bedrift betalinger

I denne avtalen gir du som betaler fullmakt til Nordea om å overføre avtalt beløp til din betalingsmottaker.

Autogiro (for mottaker)

Innkrevingsrutine for belastning av betalers konto

Tjenesten er tilpasset betalingsmottakere med fast kundemasse. Ved å innhente en fullmakt hos betaler, kan du som betalingsmottaker belaste betalers konto på forfallsdato.

BankAxess

Betalingsløsning for nett- handel hvor kjøperen betaler rett fra sin konto

BankAxess vil være et rimeligere alternativ enn for eksempel faktura og postoppkrav. Det som kreves er en BankAxess-avtale og BankID fra Nordea.

Betalinger fra utlandet

Overførsler via SWIFT er tids- og kostnads- besparende

Overførsel via SWIFT reduserer risiki i forhold til andre betalingsformer, og ved riktig bruk av IBAN og BIC utføres betalingen på raskeste og rimeligste måte.

Betalinger til utlandet

Vi tilbyr mange alternativer

Bruk av elektroniske betalingstjenester er kostnadsbesparende. Betalinger til utlandet kan også utføres i form av utenlandssjekk.

eFaktura Bedrift

Send og motta fakturaer elektronisk

eFaktura Bedrift løsningen gjør det mulig for en bedrift eller organisasjon å sende elektroniske fakturaer til sine kunder og motta fakturaer elektronisk fra sine leverandører.

eFaktura Privat

Mer effektiv faktura- håndtering

Med eFaktura kan du sende fakturaer elektronisk til alle kunder som har nettbank, uavhengig av hvilken bank de bruker. Det gir reduserte kostnader og bedre betalingsinformasjon for bedriften, og enklere og mer oversiktlig regningsbetaling for kundene.

Filbetaling/EDIFACT

Rask, effektiv og sikker betalingsformidling

EDIFACT er en tjeneste for foretak som ønsker å samordne betalingene sine på en enkel og effektiv måte. Tjenesten reduserer behovet for manuelle rutiner, minsker risikoen for feil, reduserer kostnadene og er et viktig element i bedriftens likviditetsstyring.

GiroMail

Melding om kreditering via e-post

Med GiroMail får du raskere oversikt over innbetalinger. Melding om kreditering sendes elektronisk, og du unngår dermed unødvendig postgang. Tjenesten er gratis.

Innbetaling på konto

Utbetalingsanvisning, bankremisse og norsk sjekk

Sendes til oss for innsetting på konto.

Kortinnløsning

Nå hele verden ved å tilby kort som betalingsmiddel til dine kunder

Gjennom et samarbeid med Teller tilbyr Nordea en helhetlig løsning til bedrifter som omfatter BankAxept og kortinnløsning av Visa og MasterCard.

OCR

Innkrevingsprodukt for alle typer fakturaer

OCR er arbeidsbesparende for bedriften da man slipper å registrere alle innbetalingene manuelt. Tjenesten egner seg for alle betalingsmottakere uansett størrelse og antall kunder. Avtalen kan signeres elektronisk i Nettbanken.

Telepay

Telepay er en tjeneste for bedrifter som ønsker å samordne betalingene sine på en enkel og effektiv måte.

Integereres med bedriftens eget regnskapssystem.

Råd om inn- og utbetalingstjenester

Cargo ship  

Nordeas SWIFT-adresser

Se oversikt over Nordeas SWIFT-adresser. Brukes til betalinger til og fra utlandet.

Kart over Europa  

Felles område for eurobetaling i Europa

Bedrifter må tilpasse sine betalingsrutiner og datasystem.