Kjøpe bolig – hvor mye kan jeg låne og hvordan søker jeg?

Tips om lån, hva som vektlegges og hva du bør tenke over

For de fleste vil et boligkjøp være av stor betydning for økonomien. Det er derfor særdeles viktig å treffe de riktige beslutningene. 

Et godt boliglån betyr ikke nødvendigvis det høyeste lånebeløpet, den lengste avdragstiden og den laveste renten. Nordea kan skreddersy lån til din bolig slik at det passer din økonomi og livsstil.

Snakk med oss som snakker om lån hver dag for å diskutere dine lånemuligheter.  

Hvor mye kan jeg låne? Hva vil lånet koste? Hvordan søke lån til bolig? Eierformer Hvor mye kan jeg låne?

Dine lånemuligheter avhenger av:

1. Betalingsevne

 • Inntekt
 • Utgifter til livsopphold (SIFOÅpnes i nytt vindu sitt referansebudsjett for forbruksutgifter legges til grunn )
 • Andre utgifter/økonomiske forpliktelser
 • Boutgifter (renter, avdrag, strøm, forsikring, fellesutgifter, vedlikehold, kommunale utg., eiendomsskatt)

Ved å beregne alle disse elementene i nå og fremtid kan vi se hvor mye disponibelt du har til betjening av et lån etter at de faste kostnadene, inkludert avdrag og renter, er betalt. Og det er er her SIFO sine satser legges til grunn som et minimumskrav. 

2. Egenkapital

I tillegg ser vi på hva du kan stille av egenkapital (i egen bolig, BSU, annen sparing).

3. Sikkerhet

Primært gis lån innenfor 75% av markedsverdi. Er du mellom 18 og 34 år kan du få lån inntil 85% av boligens markedsverdi, eventuell tilleggssikkerhet i annen bolig. 

Ting å tenke på:

 • Sett opp et budsjett og ta høyde for uforutsette utgifter.
 • Hvor mye du kan betale per måned
 • Snakk med oss tidlig i prosessen for å undersøke dine finansielle muligheter.
 • Ha finansieringen i orden før du går på visninger.
 • Med et Finansieringsbevis vet du hvilke rammer du har å forholde deg til.
 • Sett en øvre grense for mye du er villig til å by.
 • Sentralt beliggende/populært strøk?
Hva vil lånet koste?

Hva vil lånet koste deg?

Lånekostnadene vil avhenge av:

 • Rentesatsen på lånet  
 • Tilleggskostnader som etablerings-, depot-, og termingebyr, samt tinglysningsgebyr til staten.  
 • Avdragsprofil (annuitets- eller serielån)
 • Nedbetalingstid 

Det du totalt betaler tilbake på et lån vil være forskjellig avhengig av om du velger annuitets- eller serielån. Rente og avdrag utgjør de største utgiftene i forbindelse med tilbakebetalingen.

Benytt vår lånekalkulator for å beregne lånekostnader. 

Hva er forskjellen på nominell- og effektiv rente?

Den nominelle renten er den fastsatte renten eks. gebyrer (etableringsgebyr, månedsgebyr, ev. provisjon).

Den effektive renten er det du faktisk betaler inkl. gebyrer (etableringsgebyr, månedsgebyr, ev. provisjon).

Lånealternativer
LånetypePasser hvemTenk over
Flytende rente
Annuitetslån 
For deg som ønsker fleksibilitet med hensyn til avdragsfrihet og ekstraordinære innbetalinger.Tåler økonomien din rentesvingninger? Hvis du er usikker kan det være verdt å vurdere å binde renten på deler av lånet.

Flytende rente
Serielån

For deg med god betjeningsevne. Med et serielån er månedsbeløpet høyest i starten, avdragene er like mens renter og omkostninger kommer i tillegg. Totalt betaler man derfor mindre renter for et serielån enn et annuitetslån fordi lånet betales raskere ned.Tåler økonomien din både rentesvingninger og store månedsbeløp i starten, kan dette være et alternativ for deg.
Flytende rente
Boligkreditt
For deg som ønsker rask tilgang på kreditt, og fleksibel nedbetaling. Du betaler ingen renter for ubenyttet kreditt.Hvilken sikkerhet du kan stille for kreditten, den skal være innenfor 70% av markedsverdi.
FastrenteFor den som trenger forutsigbarhet. Med fastrente vet du nøyaktig hva du skal betale hver måned.Fastrenteavtale er bindende for den perioden du inngår avtalen. Mulig tidsperioder er 3,5 eller 10 år. Er det sannsynlig at lånebehovet vil endre seg vesentlig de nærmeste årene? Et godt råd er å binde renten for deler av lånet.
Hvordan søke lån til bolig?

Tre alternativ måter å gjøre dette på

 • Søk om boliglån/finansieringsbevis online
 • Så snart vi har fått bekreftet dokumentasjon fra deg, får du svar på lånesøknaden din.
 • Ring oss eller chat med oss for å undersøke dine lånemuligheter. 
  Det er mulig å få lånetilbud også lørdager og søndager.
 • Avtal et møte med en rådgiver på et Nordea-kontor. Husk at du kan ha nettmøte.

Følgende opplysninger vedlegges lånesøknaden:

 • Siste års selvangivelse
 • To siste lønnsslipper
 • Oversikt over andre lån
 • For lån med sikkerhet i eiendom: Takst eller verdivurdering på eiendommen og evnt. salgsoppgave/prospekt
 • Eventuelt andre dokumenter som forteller noe av betydning for din økonomi
Eierformer

De vanligste eieformene

Selveier

En selveier er enten en egen bolig eller en leilighet/seksjon i et boligsameie, som kan selges og kjøpes fritt.

Når du kjøper en selveier, må du betale dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen.

Andelsleilighet

Andelsleilighet er en leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi. Borettslaget tar et gebyr for arbeidet med eierskifte.

Ting å tenke på:

 • Vurder dine behov og velge den eiertypen som passer deg.
 • Sett deg inn i boligmarkedet.
 • Ta hensyn til fellesgjelden ved valg av andelsleilighet.
 • Ved salg av andelsleilighet gjelder en del særregler, bl.a. regler om forkjøpsrett og godkjennelse av ny eier.
 • Trenger leiligheten oppussing/vedlikehold?

Råd om boligfinansiering

Woman looking out of window 

Alt du trenger å vite når du skal kjøpe bolig

Det er mye å sette seg inn i når man skal kjøpe bolig. Få svar på dine spørsmål her.

Woman in striped shirt by computer 

Hvor mye kan jeg låne?

Dine lånemuligheter avhenger av betalingsevne, egenkapital og sikkerhet.