Kartlegg lånekostnadene og sett opp budsjett

Lag et budsjett

Dersom du trenger å låne penger er det viktig å gå gjennom lånebehovet slik at du ikke låner mer enn det som trengs. Du skal ha råd til å leve med lånene dine, også når  rentene stiger.

Du må vite hva du har økonomi til å klare å betjene av lån. Uten en plan kan økonomien lett komme ut av kontroll. Sett derfor opp et budsjett før du opptar lån.

Les mer om Min Økonomi

Lånekostnader

Det du totalt betaler tilbake på et lån vil være forskjellig avhengig av om du velger serielån eller annuitetslån. Rente og avdrag utgjør de største utgiftene i forbindelse med tilbakebetalingen. Du vil også betale termingebyr ved hver betaling og etableringsgebyr ved inngåelsen av avtalen.

Vurder lånets tilbakebetalingstid i forhold til låneformålet. Skal du for eksempel låne til bil, prøv å nedbetale lånet så raskt du kan. Vurder hvor mye du er i stand til å betale pr. termin før du bestemmer deg.

Effektiv rente

Lånets rente uttrykkes også i effektiv rente. Den effektive renten  er den diskonteingsrenten som gjør nåverdien av utbetalt lånebeløp lik låneverdien av lånekostnader. I den effektive renten ligger nominell rente, etableringsgebyret og termingebyret fordelt på lånets løpetid.

Har du flere små lån eller dyre kreditter?

Se over dine øvrige lån og kreditter. Kan du refinansiere disse? Med lån med pant i bolig kan du oppnå bedre betingelser enn ved forbrukslån.