Veil

1,99 %*

 nom.rente p.a.

Har du planer om å kjøpe hus/leilighet/hytte eller ønsker å refinansiere boliglånet ditt? Nedenfor finner du en oversikt over alle lånealternativene du kan velge mellom eller kombinere. Det er smart å snakke finansiering med oss før et eventuelt kjøp.

*)Boliglån UNG Premium eff. rente 2,06 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 555 199,00

Om boliglån Finansieringsbevis Langsiktige lån Kortsiktige lån Priser Om boliglån

Lånealternativer

I avsnittene under beskriver vi kort om de ulike boliglånstypene vi tilbyr. Hva som er best for deg avhenger blant annet av din situasjon, økonomi og ditt behov for forutsigbarhet.

Renten du får er basert på en individuell vurdering av din sikkerhet, lånets størrelse og din betjeningsevne.

Langsiktige lån:

 • Boliglån UNG Utdanning og Boliglån Ung Premium, 1,99 % nom. rente p.a og lån med flytende rente for Premium-kunder 2,20 %
  Renten er gunstigere for kunder i disse segmentene.
 • Lån med flytende rente over 2 mill., 2,55 % nom. rente p.a
  Lån med flytende rente vil si at renten kan endre seg i lånetiden. Fleksibelt med hensyn til avdragsfrihet og ekstraordinære innbetalinger. 
 • Lån med fast rente, 3 års binding 1,95 % nom. rente p.a
  Med et fastrentelån vet du alltid hvor mye du skal betale i renter og avdrag i en avtalt periode, uansett om renten stiger eller faller.
 • Boligkreditt, 2,45 % nom. rente p.a.
  Boligkreditt omtales også som et rammelån, og det gir deg tilgang til penger raskt. Du bestemmer selv når og hvor mye som skal innbetales på lånet. Passer for deg som har behov for fleksibilitet.  

Kortsiktige lån:

 • Mellomfinansiering
  Mellomfinansiering kan brukes ved midlertidige situasjoner, som for eksempel å finansiere kjøp av ny bolig før du selger din eksisterende. Du kan velge å betale renter i låneperioden.
 • Byggekreditt, 6,10 % nom. rente p.a.
  Byggelån brukes til å finansiere bygging av bolig eller påkostninger/forbedringer på eksisterende bolig.  
Finansieringsbevis

Med finansieringsbevis er du klar til visning

Finansieringsbeviset gir deg mulighet for å slå til når du finner drømmeboligen, og du vet hvilken pris du kan kjøpe for.

Finansieringsbeviset tar utgangspunkt i din nåværende økonomi og dine forventninger til fremtiden. Forutsetningene er satt av deg i samarbeid med banken.

Dine fordeler med et finansieringsbevis:

 • Du vet hvor mye du kan låne, og du kan slå til raskt
 • Gyldig i 3 måneder
 • Uten omkostninger 
Langsiktige lån

Boliglån UNG

Dette er vårt beste lånetilbud til deg mellom 18 og 34 år som trenger boligfinansiering.

Dine fordeler med Boliglån UNG:

 • Vårt beste lånetilbud til deg mellom 18 og 34 år.
 • Du beholder renten på lånet selv etter at du har fylt 34 år, så lenge lånet er tatt opp i alderen 18-34 år.
 • Du kan refinansiere så mange ganger du ønsker med sikkerhet i egen bolig (gjelder ikke bolig for utleie), så lenge du er under 34 år.
 • Ingen etableringsgebyr for deg som har BSU-konto hos oss

Betingelser:

 • Du må være mellom 18-34 år.
 • Hvis dere er 2 låntakere, er det alderen til den yngste som teller.
 • Du kan søke om lån inntil 85% av markedsverdi, dette gjelder også hvis du velger fastrente. Du kan også søke om inntil 100% finansiering da med tilleggssikkerhet i annen eiendom, for eksempel gjennom dine foreldre.
 • Du kan refinansiere så mange ganger du ønsker med sikkerhet i egen bolig (gjelder ikke bolig for utleie), så lenge du er under 34 år.
 • Du kan få avdragsfrihet på lånet i en periode dersom lånet er innenfor 70% av markedsverdien på boligen.

Boliglån UNG Utdanning/Boliglån UNG Premium

Oppfyller du alle betingelsene ovenfor, og i tillegg har fullført mastergrad eller har en årsinntekt over kr 650.000, eller samlet årsinntekt over kr 1.000.000 for husstanden, er du kvalifisert til å bli vurdert til Boliglån UNG Utdanning eller Boliglån UNG Premium.

Lån med flytende rente

Lån med flytende rente følger renteutviklingen i markedet. Det kan bety at dine lånekostnader synker og stiger over tid. Et lån med med flytende rente kan du når som helst si opp eller betale ned på. Denne låneformen har fleksibilitet med hensyn til avdragsfrihet og ekstraordinære innbetalinger.

Egner seg for deg som:

 • Tror at rentene vil holde seg lave fremover og/eller har økonomi til å tåle fremtidige renteoppganger.

Kombinere fast- og flytende rente

For å gardere deg mot risikoen for en eventuell renteoppgang, kan du avtale at deler av lånet skal ha fast rente i en periode. Når avtaleperioden er utløpt kan du enten inngå ny avtale eller gå over til flytende rente.

Lån med fast rente

Når du velger Fastrente har du samme lånekostnad hver måned i rentebindingsperioden Illustrasjon med forklaring av boliglån med fast renteuansett renteutviklingen i markedet. Du kan velge rentebinding i 3, 5 og 10 år.

Fastrenteavtalen er bindene for den perioden du inngår avtalen. Sier du opp lånet før tiden eller du ønsker å nedbetale ekstra på lånet, vil det utløse et rentetap (overkurs) eller en rentegevinst (underkurs).

Avdragsfrihet, endring av løpetid og terminbeløp ol. kan avtales ved etablering av lånet.

Passer for deg som:

 • Vil ha sikkerhet mot renteoppgang
 • Eller forventer en renteøkning i markedet
 • Ønsker å kombinere fast- og flytende rente

For å gardere deg mot risikoen for en eventuell renteoppgang, kan du avtale at deler av lånet skal ha fast rente i en periode. Når avtaleperioden er utløpt kan du enten inngå ny avtale eller gå over til flytende rente.

Boligkreditt

Boligkreditt, som også omtales som et rammelån, gir deg tilgang på penger raskt.

Innenfor en bevilget ramme kan du selv bestemme når du ønsker å benytte kreditten og hvor fort kreditten skal nedbetales.

Dine fordeler med Boligkreditt:

 • Du innvilges en kredittramme (min. kr 100.000,-) som du kan disponere via Nettbanken og regningene dine kan du betale direkte fra Boligkreditten.
 • Du kan ta ut penger eller nedbetale på kreditten når du selv ønsker det.
 • Renter beregnes kun av det beløpet du har benyttet.

Betingelser

 • Lånebeløp min. NOK 100 000
 • Løpetid inntil 10 år med pant i egen bolig innenfor 70% av boligens markedsverdi.
Kortsiktige lån

Mellomfinansieringslån

Et mellomfinansieringslån er i prinsippet det samme som et kortsiktig nedbetalingslån. Ved salg av gammel bolig skal mellomfinansieringsdelen innfris, mens det resterende løper videre som et langsiktig lån med pant i den nye boligen.

Dine fordeler med Mellomfinansiering:

 • Lånet er normalt avdragsfritt til gammel bolig er solgt.
 • Egenkapital bundet opp i nåværende bolig kan benyttes til kjøp av ny bolig.
 • Du kan velge å betale renter i låneperioden.

Byggekreditt

Skal du bygge hus, trenger du penger til løpende kostnader i byggeprosessen. Når boligen er ferdig, konverteres byggekreditten med et nedbetalingslån.

Dine fordeler med Byggekreditt:

 • Byggekreditten er midlertidig og løper i husets byggeperiode.
 • Rente betales kun av benyttet kreditt.
 • Når huset er ferdig, erstattes byggekreditten med et vanlig lån med pant i boligen.
Priser


Andre betingelser og omkostninger 
SpesifikasjonPris/rente
Minimum etableringsomkostninger etter sparing i BSUkr 0,00
Minimum etableringsomkostningerkr 2 000,00
Minimum terminomkostninger/månedspris*kr 50,00
Endring av lånestrukturkr 500,00
Ekstraordinær nedbetaling (gjelder for lån med flytende rente)kr 0,00
Forsinkelsesrente8,75 % p.a.

*) Gjelder også Boligkreditt uansett om den er i bruk eller ikke. 

Flytende rente

Veiledende pris for kunder 18-34 år (Boliglån UNG)
Inntil 85,00 % av kjøpesummen
Nominell renteEffektiv rente
Boliglån UNG Premium1,99 % p.a.2,06 % p.a.*
Boliglån UNG Utdanning1,99 % p.a.2,06 % p.a.*
Boliglån UNG2,25 % p.a.2,32 % p.a.**

*)Eff. rente 2,06 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 555 199,00

**)Eff. rente 2,32 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 631 801,00

Veiledende pris for boliglån med flytende rente for Premium-kunder 
Innenfor 75,00 % av markedsverdi
Nominell renteEffektiv rente
Uansett lånebeløp2,20 % p.a.2,28 % p.a.*

*)Eff. rente 2,28 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 618 966,00

Veiledende pris for boliglån med flytende rente
Innenfor 75,00 % av markedsverdi
Nominell renteEffektiv rente
kr 2.000.000 og over2,55 % p.a.2,64 % p.a.*
kr 0 og t.o.m kr 1.999.9992,65 % p.a.2,80 % p.a.

*)Eff. rente 2,64 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 723 834,00

Fast rente

Fast rente for kunder 18-34 år innenfor 85,00 % av markedsverdi (Boliglån UNG)
Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)1,95 % p.a.2,30 % p.a.2,95 % p.a.
Eff. rente 2)2,02 % p.a.2,38 % p.a.3,04 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.

2) Effektiv rente ved 3 års binding 2,02 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 2 543 553,00

Fast rente for Premium-kunder innenfor 75% av markedsverdi  
Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)1,95 % p.a.2,30 % p.a.2,95 % p.a.
Eff. rente 2)2,03 % p.a.2,39 % p.a.3,05 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.

2) Effektiv rente ved 3 års binding 2,03 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 2 545 553,00

Boliglån med fast rente innenfor 75% av markedsverdi   
Bindingstid3 år5 år10 år
Nom. rente 1)2,15 % p.a.2,40 % p.a.3,05 % p.a.
Eff. rente 2)2,23 % p.a.2,49 % p.a.3,15 % p.a.

1) Vi tar forbehold om renteendringer. Renten fastsettes på dagen lånet utbetales.

2) Effektiv rente ved 3 års binding 2,23 %, kr 2.000.000,- o/25 år. Totalt: kr 2 604 164,00

Veiledende pris for Boligkreditt for Premium-kunder
Innenfor 70,00 % av markedsverdiNominell renteEffektiv rente 80% utn.grad
Uansett lånebeløp2,45 % p.a.2,52 % p.a.*

*)Eff. rente 2,52 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 597 000,00

Veiledende pris for Boligkreditt
Beløp innenfor 70,00 % av markedsverdi
Nominell renteEffektiv rente 80% utn.grad
kr 2.000.000 og over2,65 % p.a.2,73 % p.a.*
kr 100.000 og t.o.m kr 1.999.9992,75 % p.a.2,83 % p.a.

*) Eff. rente 2,73 %, 2.000.000,- o/25 år, Totale kostnader: kr 2 677 000,00

Mellomfinansiering

Rente for mellomfinansiering
Spesifikasjon
Priser oppgis på forespørsel.

Veiledende pris og andre kostnader for Byggekreditt
SpesifikasjonRente/pris
Nominell rente6,10 % p.a.
Eff. rente - 80% utnyttelsesgrad8,31 % p.a.*
Provisjon per kvartalmin. 0,33 %
Etableringsgebyrmin. kr 4 000,00

*)Effektiv rente inkl. gebyr, 8,31 % p.a. Det er lagt til grunn en bevilget kredittramme på kr 2.000.000,-, 80% utnyttelsesgrad, provisjon 0,33 % per kvartal og etableringsgebyr kr 4 000,00 Løpetiden er på 1 år.

Råd om boligfinansiering

Couple pointing window  

Boligprosessen steg for steg

Tips og råd i forbindelse med ulike faser i kjøpsprosessen.

Woman in striped shirt by computer  

Hvor mye kan jeg låne?

Dine lånemuligheter avhenger av betalingsevne, egenkapital og sikkerhet.