Telefonbank

Med en egen kode for Telefonbank og en telefon med stjerne- og firkanttast, kan du utføre enkle banktjenester som å sjekke saldo og overføre penger mellom egne konti. Har du glemt koden kan du bestille en ny nedenfor.
Nordea Bank - Telefonbank - Illustrasjonsfoto

Dine fordeler med Telefonbank

  • En rekke automatiske tjenester tilgjengelig 24 timer i døgnet.
  • Innhente kontoinformasjon.
  • Overføre penger mellom egne konti.
  • Med tilgang til Nettbank kan du også betale regninger via telefon.

Se video om hvordan du bruker Telefonbanken

  • Ring 06001 og tast 1
  • Tast ditt kontonummer
  • Tast din kode
  • Du får nå opplest saldo og disponibelt beløp på din konto
Du kan velge mellom følgende tjenester i Telefonbanken: 
Meny  Tjeneste
Valg 10 Kontoinformasjon
Tast 11 For transaksjoner 
Tast 12 For saldo og disponibelt beløp på en annen av dine konti
Tast 13 For saldo og renter ved årsskiftet
Valg 20 Nettbetaling og overføring mellom egne konti
Tast 21 For betaling av regninger (Nettbetaling)*
Tast 22 For overføring mellom egne konti
Valg 30 Sperring av kort
Tast 31 For sperring av mistet eller stjålet kort
Tast 32 For å endre koden til Telefonbanken
Valg 40 Kundeservice og rådgivning
Vi hjelper deg med spørsmål om daglig bruk av banken

*)Dersom du har tilgang til vår Nettbank, kan du også betale regninger via telefonen. I tillegg til koden til Telefonbanken, må du bruke sikkerhetskortet. Hvis du ikke har Nettbank, kan du bestille dette her. Du kan også ringe 06001 for kundeservice, eller besøke et av våre kontorer.

Betalingstjenester via Telefonbank er priset som tilsvarende tjeneste i Nettbank Privat

Øvrige tjenester er gratis.

Etablering av Telefonbank-tjenesten er gratis.


Telefonkostnader ved å ringe 06001 og 06002
Spesifikasjon  Pris
Fra fasttelefon innenlands Pris vil avhenge av teleoperatør og abonnement*
Fra mobiltelefon og utlandet Pris vil avhenge av teleoperatør og abonnement*

*) Sjekk priser hos din teleoperatør. Prisberegnes som samtale til 3 og 5-sifrede nummer.