Etablering av kundeforhold - gyldig legitimasjon

Merk: Legitimasjonsdokumentet skal være original og gyldige på dato. Utenlandske legitimasjonsdokumenter skal være oversatt og attestert.

 • Pass (ikke nødpass)
 • Norske bankkort med bilde.
 • Nasjonale ID-kort utstedt i enkelte EU-land.
 • Norsk førerkort - Ikke førerkort av eldre dato (grønt førerkort).
 • Nordiske førerkort av EU/EØS-standard
 • Forsvarsdepartementets ID-kort (fra 2004)
 • Norsk Utlendingspass (Blått pass)
 • Norsk Reisebevis for flyktninger (Grønt pass)

Hvis du i tillegg ønsker å tilknytte bankkort med bilde og nettbank (med BankID) til din konto, aksepteres kun pass som legitimasjon: 

 • Nordiske pass (Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland)
 • Utenlandske pass fra andre land med gyldige og godkjent tilleggsdokumentasjon (Oppholdstillatelse og arbeidstillatelse)

Foresatte (barnets verger) bestiller ved å gå til et Nordea-kontor og ta med:

 1. Fødselsattest. Har du ikke fødselsattesten kan du bestille denne på AltinnÅpnes i nytt vindu eller ved å kontakte lokalt Folkeregister/ Skattekontor. Merk! Fødselsattesten må, i tillegg til barnets opplysninger, inneholde opplysninger om begge vergene, navn og fødselsnummer.
 2. Signert fullmaktPDF fra den foresatte som eventuelt ikke kommer i banken.
 3. Gyldig legitimasjon av begge foresatte også til den som eventuelt ikke er til stede.
 4. Barnets pass er nødvendig ved bestilling av Bankkort Ungdom og Nettbank med BankID.

Ved bestilling av Bankkort Ungdom må ungdommen være med i banken for å få tatt bilde til kortet. Barnet behøver ikke være med ved bestilling av Bankkort Barn da bankkortet er uten bilde.

Merk: Foresatte som ikke er registrert i banken fra før vil bli registrert samtidig med opprettelsen av Kunde-/kontoforholdet til barnet.

Spesielt fra fylte 15 år

Fra fylte 15 år kan du opprette konto med bankkort og basistjenesten-forenklet Nettbank i Nordea, uten signatur fra dine foresatte. Har du allerede BankID og Nettbank i Nordea kan du selv opprette konto i Nettbanken. Ønsker du Nettbank med BankID krever det signatur fra begge foresatte.

Merk: Legitimasjonsdokumentet skal være original og gyldige på dato. Utenlandske legitimasjonsdokumenter skal være oversatt og attestert.

Når foreldrene åpner kunde-/kontoforhold for sitt mindreårige barn må fødselsattesten medbringes. Har barnet i tillegg gyldig legitimasjon (se nedenfor) må dette også medbringes. Har du ikke fødselsattesten fås denne ved å kontakte lokalt Folkeregister/ Skattekontor .

Når det er den mindreårige (15-, 16- og 17-åringen) selv som åpner kunde-/kontoforhold, må et av følgende legitimasjoner medbringes.

Gyldig legitimasjon for mindreårige:

 • Pass
 • Norske bankkort med bilde
 • Nasjonalt ID kort utstedt i EU land
 • Norsk Utlendingspass (blått pass)
 • Norsk Reisebevis for flyktninger (grønt pass)

Barnets verger (som oftest foreldrene) skal legitimere seg ved etablering av kundeforhold for barnet. Hva som er godkjente legitimasjonsdokumenter for vergene finner du her.

Barnets verger

I de aller fleste tilfeller er det foreldrene som er verger for barnet.

Selv om foreldrene er skilt, separert eller flyttet fra hverandre er begge foreldrene fortsatt verger for barnet. Dette gjelder også i de tilfeller der barnet kun bor hos én av foreldrene (den ene vergen har forsørgeransvaret alene).

Det kan være situasjoner hvor en av vergene ikke lenger har kontakt med barnet. Situasjoner som f.eks. vergens død, ukjent far/mor, vergens oppholdssted er ukjent eller bosatt i utlandet, ikke på talefot, etc. I slike vanskelige situasjoner kan de kommunale myndighetene fatte et vedtak om at den ene skal føre foreldreansvaret alene (status som eneverge). Den vergen som påstår å være verge alene kan fremskaffe dokumentasjon av vedtaket ved å kontakte sitt lokale skattekontor eller på AltinnÅpnes i nytt vindu.

Merk! Ovenfor så skiller vi mellom forsørgeransvar og foreldreansvar. Det å ha forsørgeransvar alene er ikke det samme som å ha foreldreansvaret alene.