Forsikringer

Til ditt kredittkort Nordea Premium er det knyttet en omfattende reiseforsikring, som dekker dine ekstra utgifter hvis det skjer noe uforutsett på reiser opp til 90 dagers varighet.

For at forsikringen skal være gyldig kreves det at minimum 50 % av reisens totale transportkostnad er betalt med MasterCard Premium kortet.

Hva forsikringen omfatter:

  • Reiseforsikring
  • Forsikring for avbestilling av billetter til arrangementer
  • Kjøpsforsikring på reise
  • Internettforsikring

Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd, eller tilsvarende ordning i Norden, og bo i Norden på adresse registrert i Folkeregisteret i bostedsland.

Se for øvrig fullstendige forsikringsvilkår for ytterligere informasjon

 

Les også

-   Tryg   -
- - - - -
- Kundeservice
+47 800 33 433
(08.00-18.00)

Alarmtelefon
+45 702 620 07
-
-
Melde skade 

Skadeskjema for våre forsikringer i våre kredittkort.

Les mer0