Investment Banking

Markets – Investment Banking er en ledende nordiske investeringsbank og en integrert del av Wholesale Banking i Nordea Bank konsernet. Våre kunder består i hovedsak av større selskap, finansielle sponsorer og finansinstitusjoner. Vi tilbyr et fullt spekter av investeringsmuligheter og bistår våre kunder med rådgivning og finansieringsløsninger.

Vi er en av de største nordiske investeringsbankene med mer enn 200 ansatte, basert i Stockholm, København, Helsinki og Oslo.

Vi tilbyr hele spekteret av investeringstjenester og bistår våre kunder med rådgivning og finansieringsløsninger.

 • Vi er en ledende nordisk rådgiver i forbindelse med oppkjøp og fusjoner.
 • Vi er det ledende nordiske gjeldshuset i både selskaps- og sponsorstøttede transaksjoner, på tvers av alle gjeldsrelaterte produkter som lån, obligasjoner og strukturert gjeld.

Vi tilbyr en kombinasjon av lokal markeds-og nordisk sektorkompetanse og vi har dype relasjoner på tvers av Norden både på offentlig og privat side.

Markets- Investment Banking er Nordens ledende M&A rådgiver. Vi gir råd om fusjoner, oppkjøp, salg, Spin-Offs og offentlige tilbud. Vi håndterer transaksjoner i et bredt spekter av bransjer og har sektoreksperter for å gi våre kunder dyp bransjeinnsikt.

Eksempler på M&A tjenester er

 • Analyse og evaluering av virksomheter til salgs
 • Identifisering og screening av potensielle kjøpere eller målselskaper
 • Fairness Opinions
 • Råd om aksjonærverdier og annen strategisk rådgivning
 • Håndtering av hele transaksjonsprosessen fra innledende analyse til endelig oppgjør.
 • Råd om transaksjonsstruktur

Markets – Investment Banking er Nordens ledende arrangør, garantist og tilrettelegger av finansieringsløsninger som inkluderer lån, obligasjoner og aksjer i Norden. I vår rolle som en betrodd mellommann mellom kapitalutstedere og investorer, med uovertruffen investordekning i utvalgte markeder, gir vi våre kunder finansielle løsninger som begrenser strategisk, operasjonell og markedsmessig risiko.

Corporate & Leveraged Finance utfører gjeldsfinansiering for bedrifter og andre kunder. Vi er markedsleder i Norden med en lederposisjon innen Corporate og Leveraged Finance.

 • Nordens ledende primær-gjeldsarrangør, dokumentert av blant annet Euroweeks 2011 Nordic Loan Arranger Award, samt flere #1 league table plasseringer.
 • Sterk execution - og plasseringsevne, og den eneste Nordiske banken som jevnlig gis mandater som MLA i Nordic Large Cap LBOs.
 • Vi har et meget erfarent team av fagfolk Integrert risikorådgivning dekker FX, priser og løsninger for råvarefond.

Fixed Income håndterer transaksjoner på tvers av et bredt tverrsnitt av klienttyper – Corporate (Investment Grade og High Yield), finansinstitusjoner, og Sovereign, supranational and agency (SSA) klienter.

 • Det ledende Nordiske Fixed-Income huset med sterk distribusjonskraft og lang erfaring.
 • Det ledende nordiske huset på Eurobond markedet og på tvers av de nordiske rentemarkedene.
 • Den eneste nordiske banken med en aktiv tilstedeværelse i alle deler av det nordiske High-Yield markedet.
 • Ledende tilstedeværelse i verdipapir- og Senior Unsecured markeder for nordiske finansinstitusjoner.
 • Markedsleder i det nordiske SSA markedet i både offentlig og privat sektor.
 • Det erfarne teamet tilbyr et bredt spekter av kundeløsninger.

Equity Capital Markets (ECM) tilbyr tjenester relatert til børsnoteringer, nye emisjoner, sekundærtilbud og tilbakekjøp av aksjer. Vi er den ledende rådgiveren i Norden.

Eksempler på ECM Tjenester:

 • Rådgivning om kapitalinnhenting.
 • Rådgivning om regler og normer i det lokale markedet
 • Forståelse av aksjonærenes preferanser, prising og timing
 • Prosjektledelse og koordinering gjennom hele transaksjonsprosessen.
Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert ›

Vårt internasjonale analyseteam holder deg oppdatert på markedet.

Les mer ›