Inkasso

Inkasso er en vanlig betalingsform når kjøper og selger har etablert et forretningsforhold.

Selgeren sender varene og sender dokumentene og eventuelt en veksel til banken sin. Den utenlandske banken sender dem så videre til Nordea som gir deg beskjed. Som kjøper får du tilgang til dokumentene når du har betalt eller akseptert leveransen.

Oppgi bankforbindelsen din til selger når du bestiller. På den måten sikrer du at dokumentene kommer direkte til Nordea og ikke blir sendt via andre.

Via Trade Finance Net Services får du blant annet informasjon om importinkassoen elektronisk.

Bedriftens fordeler med Importinkasso

  • Mulighet for kreditt fra selger. Inkasso kan gjøre det enklere for selger å gi deg som kjøper leverandørkreditt.
  • Internasjonale regler. Inkassoreglene, URC 522, følger en internasjonal standard. De regulerer vilkårene for dokumentasjon samt hvordan og når betalingen skal skje. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.

Bruk inkasso når du vil at kunden skal akseptere en veksel eller betale før kunden får tilgang på varene. Som selger har du fortsatt både den kommersielle og politiske risikoen. Men oppdraget følges opp av en bank i kjøperens land som også purrer kjøper hvis betalingen lar vente på seg.

Via Trade Finance Net Services får du tilgang til vår internettjeneste Direkte inkasso.

Bedriftens fordeler med Eksportinkasso

  • Sikkerhet for varene. Under forutsetningen av at frakten går som den skal, vet du som selger at varene ikke leveres ut før kjøperen har oppfylt sine forpliktelser, dvs. betalt eller akseptert vekselen.
  • Finansieringsmulighet Hvis du har gitt kjøperen en leverandørkreditt, snakk med oss om eventuell finansiering.
  • Internasjonale regler. Inkassoreglene, URC 522, følger en internasjonal standard. De regulerer vilkårene for dokumentasjon samt hvordan og når betalingen skal skje. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.

Direkte inkasso er som en vanlig eksportinkasso. Forskjellen er at du sender inkassooppdraget i vårt navn direkte til kjøpers bank i stedet for via oss.

Oppdraget lager du enkelt via vår internettjeneste Trade Finance Net Services.

Bedriftens fordeler med Direkte inkasso

  • Raskere betaling. Inkassoen kommer raskere til kjøperen. Dette reduserer betalingstiden.
  • Kontroll med sendingen av inkassooppdraget. Fordi det er du selv som sender oppdraget, vet du eksakt når oppdraget er sendt til kjøpers bank.
  • Sikkerhet for varene. Under forutsetningen av at frakten går som den skal, vet du som selger at varene ikke leveres ut før kjøperen har oppfylt sine forpliktelser, dvs. betalt eller akseptert vekselen.
  • Finansieringsmulighet Hvis du har gitt kjøperen en leverandørkreditt, snakk med oss om eventuell finansiering.
  • Internasjonale regler. Inkassoreglene, URC 522, følger en internasjonal standard. De regulerer vilkårene for dokumentasjonen samt hvordan og når betalingen skal skje. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.
Pris for importinkasso*
Ordinær og TFNS** Pris
Inkassoprovisjon 0,40% (min. kr 600,00/maks. kr 3.000,00)
Akseptomkostninger  kr 400,00

*) Dette er de viktigste inkassoprovisjonene. Direkte omkostninger som telegebyr og porto kommer i tillegg.

**) TFNS = Trade Finance Net Services.

Pris for eksportinkasso*
TFSN Regulær** Pris
Inkassoprovisjon 0,40% (min. kr 600,00/maks. kr 3.500,00)
Akseptomkostninger  kr 300,00
Diskonteringsprovisjon Kr 1.000,00

Pris for eksportinkasso*
TFSN Direkte** Pris
Inkassoprovisjon 0,35% (min. kr 450,00/maks. kr 3.000,00)
Akseptomkostninger  kr 300,00
Diskonteringsprovisjon Kr 1.000,00

*) Dette er de viktigste inkassoprovisjonene. Direkte omkostninger som telegebyr og porto kommer i tillegg.

**) TFNS = Trade Finance Net Services.

Pris for direkte inkasso
Spesifikkasjon
Priser oppgis på forespørsel.

Last ned våre brosjyrer for mer informasjon:

Brosjyrene er på engelsk.