Trade Finance

Sikkerhet for riktig levering og riktig betaling  Les om ulike former for Garantier › 
Garantien gir deg trygghet
Du som selger får trygghet ved å ha sikkerhet.
Import- og eksportremburs
Få kontroll med varestrømmen gjennom rembursbetingelsene.
Import-, eksport- og direkte inkasso
En vanlig betalingsform når kjøper og selger etablerer et forretningsforhold.