Bedriftskonto

Bedriftskonto benyttes til inn- og utbetalinger i din bedrift. Kontoen er et naturlig redskap i den daglige driften og kan disponeres med de betalingstjenestene du måtte ha behov for. Tilgang til kontoen har du i nettbanken og på den måten kan du enkelt administrere bedriftens likvider.

Kontoen egner seg for alle næringsdrivende, organisasjoner, lag og foreninger, samt offentlige etater og virksomheter.

Dine fordeler med Bedriftskonto

  • En fleksibel konto som gir enkel likviditetsstyring
  • Kontoen kan knyttes mot kassekreditt og eget flerkontosystem
  • Enkel å bruke i kombinasjon med kort og andre betalingstjenester
  • Bedriftskonto er også tilgjengelig i ulike valutaer
Bedriftskonto Rente
Innestående beløp  
Hele beløpet 0,10% p.a.
Bedriftskonto tilknyttet Bedriftspakken Rente 
Innestående beløp
Hele beløpet 0,35% p.a.

Les om Bedriftspakken