Varsel om nedetid for noen av våre betalingstjenester og kort natt til søndag

Søndag 26. september fra kl 01:00 – kl 06:00 vil det være nedetid/ustabilitet som følge av omlegging til vintertid. Dette omfatter følgende: 

Nettbank Privat og Bedrift: Vil i perioder være utilgjengelig.
Mobilbank og SMS-bank: Kontoinformasjon og overføring mellom egne konti ikke tilgjengelig. Betaling av regninger vil fungere.
Telefonbanken, automatiske tjenester: Kontoinformasjon, overføring mellom egne konti og regningsbetaling ikke tilgjengelig/ustabil.
Kort: Bankkort Ungdom (Electron) vil ha begrenset funksjonalitet på enkelte tjenester.
Minibank: Kontoinformasjon ikke tilgjengelig/ustabil. Uttak fungerer som normalt.

Bedrift

Last ned Mobilbank Bedrift ›

Tilgang til banken
hvor og når du vil.

Last ned Mobilbank Bedrift

Tjeneste-
pensjon er
i endring ›

Se hovedlinjene og hvilke muligheter
dette gir.

Tjeneste-<br /> pensjon er<br>i endring

Bank på 1-2-3 ›

Hvilke produkter og tjenester passer for din bedrift?

Ta testen!

Se video og få svar på hvordan et nettmøte for bedrift fungerer.

Visa Business Card ›

La de ansatte
slippe utlegg.

Visa Business Card

Nytt i Nettbank Bedrift ›

Informasjon om renteendringer kommer nå i nettpost under egen fane "Renteendringer" .